1f5985ec-c550-464d-81fe-12f5b384154d

Sådan kan organisationer og virksomheder samarbejde

Hvad kræver samarbejdet og hvad er vigtigt at tage stilling til inden sådanne partnerskaber etableres?

Afholdelssesdato: 28-11-2023 - Kl. 14:00-16:00

Antal pladser tilbage: 75

Lokation: Webinar (L) - , Online

Tilmeldingsfrist: 25-11-2023

Kursusansvarlig: Rikke Sig Hansen

Målgruppe

Organisationer og virksomheder

Læringsmål

Deltag i dette arrangement og få inspiration til, hvorfor og hvordan organisationer og virksomheder bedst kan samarbejde.

Indhold

Access2innovation har mere end 10 års erfaring med at facilitere partnerskaber mellem NGOer og virksomheder.

Hvad kræver det, og hvad er vigtigt at tage stilling til, inden sådanne partnerskaber etableres?

Dette vil blive eksemplificeret med erfaringer fra konkrete partnerskaber mellem NGOer og virksomheder, og vi vil gennemgå forskellige strategier, som danske NGOer har anlagt for sådanne partnerskaber.

Har du tekniske udfordringer ifm. din tilmelding så kontakt cisu@cisu.dk / 86120342.

Det samme gælder, hvis du bliver forhindret i at deltage i et arrangement, som du har tilmeldt dig. Måske en anden så kan få glæde af din plads. Ligeledes kan du kontakte os, hvis tilmeldingsfristen til et arrangement er overskredet, eller du har praktiske spørgsmål til et arrangement.

For alle betalingsarrangementer gælder det, at afmelding skal ske senest en uge før afholdelse. Ved afmelding senere end en uge før afholdelsesdato, refunderes gebyret ikke.  

OBS: Når du tilmelder dig et af CISUs arrangementer, indsamler vi almindelige personoplysninger om dig. Læs mere om CISUs behandling af dine personoplysninger

If you have technical challenges in connection with your registration, please contact cisu@cisu.dk / 86120342.

The same applies if you are prevented from attending an event that you have registered for. Maybe someone else can enjoy your spot. Likewise, you can contact us if the registration deadline for an event has passed or you have practical questions about an event.

For all payment arrangements, cancellation must take place no later than one week before the event. In case of cancellation later than later than one week before the event date, the fee will not be refunded.

NOTE: When you register for one of CISU's events, we collect general personal data about you. Read more about CISU's processing of your personal data.

Du har valgt

Sådan kan organisationer og virksomheder samarbejde

Standard

Afholdelssesdato: 28-11-2023 - Kl. 14:00-16:00

Antal pladser tilbage: 75

Lokation: Online

Pris for ikke-medlemmer: Gratis

Medlemspris: Gratis

Tilføj deltagere til arrangementet