Tilbage

Klimatorsdag: Klimaintegration indenfor fødevaresikkerhed, landbrug og naturressourcer (online)

Planlægning og styring af indsatser - Arrangementsnummer 1019

Målgruppe

Webinaret er for organisationer, som er nysgerrige på, hvordan de kan komme i gang med at integrere klima i deres udviklingsarbejde særligt inden for verdensmål 2, 12 og 15. Det er ikke en forudsætning, at I tidligere har arbejdet med klima for at deltage i kurset.

Læringsmål

Formålet er at støtte organisationer til at identificere koblinger mellem klima tematikker indenfor verdensmål 2, 12 og 15 og inspirere til komme i gang med at integrere klima i deres indsatser.

Indhold

Indenfor udviklingsarbejde er der et stadig større fokus på at adressere de klimaudfordringer, vi står overfor. Hvor målrettede klimaindsatser ofte udgør selvstændige projekter, er der også et stort behov for at indtænke klimahensyn og tilpasning til klimaforandringer i indsatser indenfor en række sektorer. Det gør sig også i høj grad gældende indenfor landbrug, forvaltning af naturressourcer og fødevaresikkerhed.

For bedre at kunne støtte vores medlemmer i at integrere verdensmål 13 om klima i deres udviklingssamarbejde, har CISU udviklet et redskab til at integrere klima i udviklingsprojekter. Det er et praktisk og let anvendeligt redskab, som er særligt relevant i planlægnings- og designfasen af nye projekter. Redskabet indeholder en guide til, hvordan man kan undersøge, hvor – og om – det vil være relevant at indtænke klimaperspektiver. Det giver også konkrete eksempler på, hvordan klima kan mainstreames i indsatser indenfor verdensmål 2, 12 og 15 i form af forslag til aktiviteter.                                                              

Webinaret bliver en blanding af praktiske eksempler fra organisationer, som vil fortælle om deres arbejde med at koble klimatilpasning og fattigdomsbekæmpelse indenfor landbrug, naturressourceforvaltning og fødevaresikkerhed samt udveksling af erfaringer og afprøvning af redskabet på deltagernes eget arbejde indenfor disse tematikker. Programmet opdateres løbende.

Som forberedelse til webinaret skal du læse det af CISUs Climate Integration Tool som har fokus på verdensmål 2, 12 og 15. Derudover skal du se en kort video, der introducerer redskabet (link til video sendes til tilmeldte deltagere i god tid inden webinaret).

Kursusansvarlig

Rådgiver Maria Graversen / mgr@cisu.dk

Tilmeld til arrangement

Vælg afholdesestidspunkt

Gå til kurv