ff363f83-fc74-4576-9db4-025d0f2cfa95

Regnskabsaflæggelse og revision

for bevillingshavere i Civilsamfundspuljen og DERF

Afholdelssesdato: 30-03-2023

Antal pladser tilbage: 43

Lokation: Webinar (M) - , Online

Tilmeldingsfrist: 27-03-2023

Kursusansvarlig: Solveig Nielsen

Fabo-læringsside: Klik her

Målgruppe

Primært relevant for personer, der er ansvarlige for økonomistyring og regnskabsaflæggelse i Danmark. Sekundært for projektmedarbejdere m.fl., der ønsker en dybere viden om de krav, der stilles til den økonomiske forvaltning af CISU-bevillinger.

Læringsmål

Deltagerne vil efter kurset have kendskab til principperne for god økonomistyring, herunder CISUs krav til økonomistyring. Deltagerne vil også kende de krav, der skal opfyldes ved aflæggelse af regnskab for en projektbevilling fra Civilsamfundspuljen og DERF, herunder krav til revision.

Indhold

På kurset gennemgås følgende:

  • Den danske organisations ansvar for bevillingen
  • CISUs krav til økonomistyring
  • Finansiel rapportering til CISU: Organisationsregnskab og afsluttende regnskab - formater og øvelser
  • Revisionskrav


Baggrundsmateriale

CISUs krav til økonomistyring findes i forvaltningsvejledningen, der ligger på www.cisu.dk/skemaer (under punktet "Når I har en bevilling")

For CSP ligger formater til afsluttende regnskab på www.cisu.dk/skemaer (under punktet "Afrapportering")

For DERF ligger formater til afsluttende regnskab på https://cisu.dk/guidelines-formats

Orienter jer gerne i forvaltningsvejledningen og regnskabsformaterne inden kurset.

Læs mere løbende om kurset på læringssiden.

Har du tekniske udfordringer ifm. din tilmelding så kontakt cisu@cisu.dk / 86120342.

Det samme gælder, hvis du bliver forhindret i at deltage i et arrangement, som du har tilmeldt dig. Måske en anden så kan få glæde af din plads. Ligeledes kan du kontakte os, hvis tilmeldingsfristen til et arrangement er overskredet, eller du har praktiske spørgsmål til et arrangement.

For alle betalingsarrangementer gælder det, at afmelding skal ske senest en uge før afholdelse. Ved afmelding senere end en uge før afholdelsesdato, refunderes gebyret ikke.  

OBS: Når du tilmelder dig et af CISUs arrangementer, indsamler vi almindelige personoplysninger om dig. Læs mere om CISUs behandling af dine personoplysninger

Du har valgt

Regnskabsaflæggelse og revision

Standard

Afholdelssesdato: 30-03-2023 - Kl. 16:00-18:00

Antal pladser tilbage: 43

Lokation: Online

Pris for ikke-medlemmer: Gratis

Medlemspris: Gratis

Tilføj deltagere til arrangementet