Tilbage

Projektudvikling med Climate Integration Tool

Planlægning og styring af indsatser - Arrangementsnummer 1099

Målgruppe

Kurset henvender sig til medlemsorganisationers ansatte og frivillige, som er interesserede i at integrere klimatilpasning i deres udviklingssamarbejde. Det kunne f.eks. være organisationer eller projektgrupper, som står overfor at skulle udvikle et projekt hvor styrkelse af målgruppernes modstandsdygtighed overfor klimaforandringer skal integreres som en væsentlig del af projektet. Det er ikke en forudsætning, at I tidligere har arbejdet med klima og projektdesign for at deltage i kurset. Som udgangspunkt skal hver organisation stille med 2 personer til hver kursus gang. Man kan stille med maksimum 4 personer fra samme organisation.

Læringsmål

Formålet er at støtte organisationer i at designe udviklingsprojekter der integrerer klimaperspektiver. Ved slutningen af forløbet har alle deltagere fået et grundlæggende kendskab til hvordan klimatilpasning kan integreres i de forskellige faser af designet af et udviklingsprojekt. Derudover har deltagerne et overblik over Logical Framework Approach (LFA) og Theory of Change (ToC) – herunder forståelse for kernebegreberne, og hvordan metoderne kan anvendes og kombineres i praksis. Deltagerne får afprøvet de forskellige trin i at formulere et projekt og vil ved kursets afslutning have et udkast til en projektbeskrivelse. 

Indhold

Indenfor udviklingsarbejde er der et stadig større fokus på at adressere de klimaudfordringer, vi står overfor. Hvor klimaindsatser ofte udgør selvstændige projekter, ser vi et stigende behov for at indtænke klimahensyn og tilpasning til klimaforandringer i udviklingsprojekter indenfor en række tematikker og indsatsområder. 

Kurset Projektudvikling med Climate Integration Tool har særligt fokus på design af udviklingsprojekter med klimatilpasning som en integreret del af projektet. Deltagerne introduceres til forskellige metodiske tilgange i LFA og ToC kombineret med en introduktion til CISU Climate Integration Tool. Fokus under kurset bliver i høj grad på at arbejde med udviklingen af sin egen projektidé. Kursets praktiske øvelser vil derfor også tage udgangspunkt i deltagernes egne projektideer, og deltagerne arbejder sig hele vejen fra projektidé til færdig projektbeskrivelse.

OBS: for at få maksimalt udbytte af kurset, skal hver deltagende organisation på forhånd har besluttet sig for en projektidé, de vil arbejde med under forløbet.

Formen veksler mellem oplæg, plenum diskussioner og gruppearbejde, hvor vi sammen arbejder os gennem de forskellige analyse- og formuleringsfaser i udformningen af et udviklingsprojekt. Deltagerne får herigennem mulighed for at afprøve de forskellige metoder og undersøge dens styrker og svagheder på deres eget arbejde.

 

Programmet vil blive opdateret løbende – men det vil i overordnede træk omfatte:

Forberedelse: Gennemlæsning af baggrundsmateriale og afklaring omkring projektideer.

·        Redskaber til det analytiske forarbejde

·        Introduktion til Climate Integration Tool

·        Planlægning og styring af indsatser og forandringer: LFA – med fokus

·        Planlægning og styring af indsatser og forandringer: ToC pathways, narrativ og visualisering

·        Udvikling af eget projekt - herunder kontekstanalyse, projektmål, indikatorer og strategi – alle med elementer af klimatilpasning. 

Baggrundsmateriale

CISU udviklet et Climate Integration Tool. Det er et praktisk hjælperedskab til at integrere et klimafokus i udviklingsprojekter. Redskabet indeholder en guide til, hvordan man kan undersøge, hvor – og om – det vil være relevant at indtænke klimaperspektiver. Det giver også konkrete eksempler på analyser og opmærksomhedspunkter ift. til at integrere et klimaperspektiv i sit udviklingsprojekt, samt hvordan klima kan tænkes sammen med forskellige verdensmål i form af forslag til aktiviteter. Redskabet er særlig velegnet i planlægnings- og designfasen til at undersøge, hvor der er potentiale for at integrere klima i det nye udviklingsprojekt.

Se meget gerne CISUs side om projektudvikling, hvor man bl.a. kan hente korte guides til ToC, LFA og Outcome Mapping. 

Tilmeld til arrangement

Vælg afholdesestidspunkt

Gå til kurv