Tilbage

Medlemsmøde: CISUs nye strategi

Netværk og erfaringsudveksling - Arrangementsnummer 1064

Målgruppe

Medlemmer af CISU

Læringsmål

CISU inviterer alle medlemsorganisationer til medlemsmøder fem steder i Danmark. Fordi vi gerne vil have en fælles samtale om CISUs nye strategi 2022-25.

Vi vil gerne mødes til en fælles samtale om, hvilke drømme vi har for CISU og jer omkring 270 medlemsorganisationers arbejde i de kommende år. Samtalen skal give inputs til, hvordan CISU kan blive endnu bedre til at understøtte jeres arbejde.

I løbet af processen kan du og din organisation for eksempel byde ind på:

  • Hvad er de største udfordringer, verden står overfor?
  • Hvordan kan CISU og medlemsorganisationerne adressere udfordringerne?
  • Hvordan kan CISU bedst understøtte jeres og jeres partnerorganisationers arbejde?
  • Hvilken rolle skal temaer som fremtidens partnerskaber, klima, natur og miljø, presset på civilsamfundets råderum og folkeligt engagement spille?

Og meget mere!

Vi forventer ikke at stå med noget facit efter dette medlemsmøde, men ønsker en åben fælles samtale, som kan give perspektiver ind i formuleringen af CISUs nye strategi 2022-25. 

Det er vores håb, at så mange medlemsorganisationer som muligt vil bruge deres stemme og erfaringer fra arbejdet i Danmark og ude i verden til at være med til at skabe den stærkest mulige strategi for de næste fire år.

Indhold

Medlemsmøderne er gratis og vil vare fra kl.17.00-19.30. Der vil være aftensmad og anden forplejning. Se lokation og datoer for hvert medlemsmøde til højre/nedenfor. Vi glæder os til at se jer!

Baggrundsmateriale

I efteråret 2020 og foråret 2021 konsulterer CISU vores medlems- og partnerorganisationer rundt omkring i verden for at skabe CISUs nye strategi, som skal sætte retningen for vores arbejde fra 2022-2025. I processen skal vi tale om, hvilke globale udfordringer, der bekymrer os, hvordan civilsamfundet bedst kan stå sammen for at bekæmpe dem, og hvordan CISU kan støtte medlemsorganisationerne i at skabe forandring.

 Læs mere om hele tidsplanen frem mod CISUs nye strategi 2022-25 her

Tilmeld til arrangement

Vælg afholdesestidspunkt

Deadline overskredet Vartov (G) - København Kursusansvarlig: Andrea Kiel Christensen Pris for medlemmer: Gratis (Kun for medlemmer)
Gå til kurv