Tilbage

Hvordan designer man et godt civilsamfundsprojekt?

Planlægning og styring af indsatser - Arrangementsnummer 1051

Målgruppe

Kurset er for nye medlemsorgansationer og nye ansatte og frivillige i eksisterende medlemsorgansationer.

Læringsmål

Deltagere vil få indblik i de typiske faser i design af et projekt; fra analyse, valg af strategi, til design og beskrivelse af projektet. Ved brug af en case vil deltagere anvende forskellige redskaber til faserne i projektcyklussen.

Indhold

Project Cycle Management (PCM) er en tilgang til forberedelse og implementering af et projekt. Dette kursus er tidligere blevet udbudt som 'LFA-kursus' og er nu tilpasset til at samtænke elementer af Theory of Change (ToC) og Logical Framework Approach (LFA). Vi giver et konkret bud på, hvordan man kan forene det bedste af disse tilgange i en samlet tilgang, som vi betegner 'Project Cycle Management'.

På heldagskurset vil vi gennemgå de forberedende faser i formuleringen af et civilsamfundsprojekt og have fokus på, hvilke redskaber man kan bringe i anvendelse. Kurset er bygget op om en variation af fælles oplæg og gruppesessioner, hvor vi arbejder med en case.

Faserne inkluderer:

1.      en analysefase, der præsenterer redskaber til kontekstanalyse, problemanalyse og aktør-analyser. Denne fase afsluttes ved at træffe et projektvalg.

2.      en designfase, hvor vi præsenterer redskaber fra forandringsteori (f.eks. at lægge en pathway og at formulere et narrativ) og fra resultatrammen (f.eks. at formulere klare projektmål og resultater).

3.      en inceptionfase, hvor man begynder at planlægge i detaljer, herunder at lave en monitoreringsplan, et budget og en aktivitetsplan.

Kurset vil ikke gå i dybden med de sidste faser (4 og 5) i projektcyklussen, som er implementering, monitorering og evaluering.

Alt materiale er lagt på læringssite på FABO.org. Det er gratis, men kræver at man laver et login. Når man har oprettet et login, kan man komme ind på kursets læringssite: https://fabo.org/cisu/projectcyclemanagement. Siden bruges både til forberedelse inden kurset og på selve kurset.

Baggrundsmateriale

https://fabo.org/cisu/projectcyclemanagement

Tilmeld til arrangement

Vælg afholdesestidspunkt

18 plads(er) tilbage. Vartov (MF) - København Kursusansvarlig: Christoph Lodemann Pris for medlemmer: 200,- DKK (Kun for medlemmer)
Gå til kurv