da5e303f-2c62-424b-92d5-827c6fcba5b1

Hvordan designer man et godt civilsamfundsprojekt?

Weekendkursus om planlægning og design af civilsamfundsprojekter

Afholdelssesdatoer:

  • 25-03-2023 - Kl. 10:00-16:30
  • 26-03-2023 - Kl. 10:00-16:30

Antal pladser tilbage: 1

Lokation: Vartov (ER) - Ebbe Reich, Farvergade 27 København

Tilmeldingsfrist: 22-03-2023

Kursusansvarlig: Christoph Lodemann

Fabo-læringsside: Klik her

Målgruppe

Weekendkurset er for nye medlemsorgansationer og nye ansatte og frivillige i eksisterende medlemsorgansationer. OBS! Weekendkurset strækker sig over to dage - lør 10-16.30 og søn 10-16.30

Læringsmål

Deltagere vil få indblik i de typiske faser i planlægning og design af et projekt; fra analyse, valg af strategi, til design og beskrivelse af projektet.

Ved brug af en case vil deltagere anvende forskellige redskaber til faserne i projektcyklussen.

Indhold

På weekendkurset, som foregår både lørdag og søndag, vil vi gennemgå de forberedende faser i formuleringen af et civilsamfundsprojekt og have fokus på, hvilke redskaber man kan bringe i anvendelse. Kurset er bygget op om en variation af fælles oplæg og gruppesessioner, hvor vi arbejder med en case.

På kurset vil vi benytte CISUs Project Guide (2022) og den tilhørende case (Young in the City).

Metodisk vil kurset kombinere projektredskaberne resultatramme (Logical Framework Approach) og forandringsteori (ToC).

Under kurset vil vi komme ind på de første tre faser af projektcyklussen:

1.      en analysefase, der præsenterer redskaber til kontekstanalyse, problemanalyse og aktør-analyser. Denne fase afsluttes ved at træffe et projektvalg.

2.      en designfase, hvor vi præsenterer redskaber fra forandringsteori (f.eks. at lægge en pathway og at formulere et narrativ) og fra resultatrammen (f.eks. at formulere klare projektmål og resultater).

3.      en inceptionfase, hvor man begynder at planlægge i detaljer, herunder at lave en monitoreringsplan, et budget og en aktivitetsplan.

Materiale om kurset bliver lagt på læringssite på FABO.org https://fabo.org/cisu/DesignafCSP. Siden bruges både til forberedelse inden kurset og på selve kurset. Man kan oprette en gratis log-in til Fabo, hvilket giver adgang til Det er gratis at bruge FABO.org. Når man opretter et login får man adgang til at interagere på læringssiden.

Kurset afholdes lørdag 25. mar i lokalet Ebbe Reich og søndag 26. mar i lokalet Grundtvig - begge lokaler findes på Vartov, Farvergade 27.

Kurset står for sig selv, men kan også følges op med kurserne "Monitorering, Evaluering og Læring" og "Det gode projektbesøg".

Baggrundsmateriale

Læringsside om Project cycle management

Har du tekniske udfordringer ifm. din tilmelding så kontakt cisu@cisu.dk / 86120342.

Det samme gælder, hvis du bliver forhindret i at deltage i et arrangement, som du har tilmeldt dig. Måske en anden så kan få glæde af din plads. Ligeledes kan du kontakte os, hvis tilmeldingsfristen til et arrangement er overskredet, eller du har praktiske spørgsmål til et arrangement.

For alle betalingsarrangementer gælder det, at afmelding skal ske senest en uge før afholdelse. Ved afmelding senere end en uge før afholdelsesdato, refunderes gebyret ikke.  

OBS: Når du tilmelder dig et af CISUs arrangementer, indsamler vi almindelige personoplysninger om dig. Læs mere om CISUs behandling af dine personoplysninger

Du har valgt

Hvordan designer man et godt civilsamfundsprojekt?

Standard

Afholdelssesdatoer:

  • 25-03-2023 - Kl. 10:00-16:30
  • 26-03-2023 - Kl. 10:00-16:30

Antal pladser tilbage: 1

Lokation: Farvergade 27 København

Medlemspris: 500,- DKK

Tilføj deltagere til arrangementet