34adffb7-539f-4d73-9fdf-0d0f687418de

Hvordan designer man et godt civilsamfundsprojekt?

Weekendkursus om Project Cycle Management (PCM)

Afholdelssesdato: 12-11-2022 - Kl. 10:00-16:30

Antal pladser tilbage: 20

Lokation: Vartov (MF) - Mathilde Fibiger, Farvergade 27 København

Tilmeldingsfrist: 09-11-2022

Kursusansvarlig: Søren Asboe Jørgensen

Fabo-læringsside: Klik her

Vælg

Standard

Medlemspris: 500,- DKK

Målgruppe

Weekendkurset er for nye medlemsorgansationer og nye ansatte og frivillige i eksisterende medlemsorgansationer.

Læringsmål

Deltagere vil få indblik i de typiske faser i design af et projekt; fra analyse, valg af strategi, til design og beskrivelse af projektet. Ved brug af en case vil deltagere anvende forskellige redskaber til faserne i projektcyklussen.

Indhold

Project Cycle Management (PCM) er en tilgang til forberedelse og implementering af et projekt. Dette kursus er tidligere blevet udbudt som 'LFA-kursus' og er nu tilpasset til at samtænke elementer af Theory of Change (ToC) og Logical Framework Approach (LFA). Vi giver et konkret bud på, hvordan man kan forene det bedste af disse tilgange i en samlet tilgang, som vi betegner 'Project Cycle Management'.

På weekendkurset vil vi gennemgå de forberedende faser i formuleringen af et civilsamfundsprojekt og have fokus på, hvilke redskaber man kan bringe i anvendelse. Kurset er bygget op om en variation af fælles oplæg og gruppesessioner, hvor vi arbejder med en case.

Faserne inkluderer:

1.      en analysefase, der præsenterer redskaber til kontekstanalyse, problemanalyse og aktør-analyser. Denne fase afsluttes ved at træffe et projektvalg.

2.      en designfase, hvor vi præsenterer redskaber fra forandringsteori (f.eks. at lægge en pathway og at formulere et narrativ) og fra resultatrammen (f.eks. at formulere klare projektmål og resultater).

3.      en inceptionfase, hvor man begynder at planlægge i detaljer, herunder at lave en monitoreringsplan, et budget og en aktivitetsplan.

Kurset vil ikke gå i dybden med de sidste faser (4 og 5) i projektcyklussen, som er implementering, monitorering og evaluering.

Alt materiale er lagt på læringssite på FABO.org. Det er gratis, men kræver at man laver et login. Når man har oprettet et login, kan man komme ind på kursets læringssite: https://fabo.org/cisu/projectcyclemanagement. Siden bruges både til forberedelse inden kurset og på selve kurset.


Kurset kan med fordel ses i sammenhæng med kurserne "Monitorering, Evaluering og Læring" og "Det gode projektbesøg", men man kan også sagtens deltage i kurserne enkeltvis.

Baggrundsmateriale

https://fabo.org/cisu/projectcyclemanagement

Har du tekniske udfordringer ifm. din tilmelding så kontakt cisu@cisu.dk / 86120342.

Det samme gælder, hvis du bliver forhindret i at deltage i et arrangement, som du har tilmeldt dig. Måske en anden så kan få glæde af din plads. Ligeledes kan du kontakte os, hvis tilmeldingsfristen til et arrangement er overskredet, eller du har praktiske spørgsmål til et arrangement.

For alle betalingsarrangementer gælder det, at afmelding skal ske senest en uge før afholdelse. Ved afmelding senere end en uge før afholdelsesdato, refunderes gebyret ikke.  

OBS: Når du tilmelder dig et af CISUs arrangementer, indsamler vi almindelige personoplysninger om dig. Læs mere om CISUs behandling af dine personoplysninger

Du har valgt

Hvordan designer man et godt civilsamfundsprojekt?

Standard

Afholdelssesdato: 12-11-2022

Antal pladser tilbage: 20

Lokation: Farvergade 27 København

Medlemspris: 500,- DKK

Tilføj deltagere til arrangementet