dcff63a4-6b25-4b0c-bec5-876a1efbe10a
Tilbage

Medlemshøring: Udkast til CISUs strategi 2022-2025

Aktuelle temaer - Arrangementsnummer 1082

Målgruppe

Alle CISU medlemmer

Indhold

Et udkast til CISUs nye strategi for 2022-25 er i skriftlig høring frem til den 23. januar 2022. På dette online medlemsmøde vil der være mulighed for at give kommentarer og feedback.

Der vil blandt andet være mulighed for at give inputs til:

  1. Strategiens format: Afsnittenes rækkefølge og strategiens opbygning. Sprog og formuleringer. Visualiseringer. Med videre.
  2. Strategiens indhold: Hvad skal skrives ind? Hvad skal fylde mere? Hvad skal skrives ud? Hvad skal fylde mindre? Hvad er godt nu?

Baggrundsmateriale

I efteråret 2021 afholdte CISU otte medlemsmøder med mulighed for at komme med inputs til CISUs nye strategi for 2022-25. Nu er det første udkast klar, og man har mulighed for at komme med kommentarer og forslag til ændringer. Skriftlige kommentarer kan gives på mail til akc@cisu.dk

Strategiudkastet vil på baggrund af inputs i høringsperioden blive revideret før den nye strategi stilles som forslag til CISUs generalforsamling den 30. april 2022 i Odense. Læs mere om generalforsamlingen på cisu.dk/generalforsamling og tilmeld dig her.Foto øverst på siden: Crossing Borders. Vinderbillede fra CISUs fotokonkurrence 2020 'Vis jeres engagement'

Tilmeld til arrangement

Vælg afholdesestidspunkt

Gå til kurv