Tilbage

Introduktion til CISUs støtteformer og -principper (online)

Planlægning og styring af indsatser - Arrangementsnummer 1013

Målgruppe

For nye medlemmer af CISU, nye frivillige og ansatte i medlemsorganisationer samt organisationer der vil noget nyt, noget andet eller noget mere.

Læringsmål

At opnå et indblik i, hvilke puljer man kan søge hos CISU, og hvilke der er relevante for jeres organisation og indsatser. At få overblik over, hvem der kan søge, og hvad man kan søge til samt blive klogere på, hvem CISU er, og hvad vi tilbyder vores medlemmer i form af rådgivninger, kurser og netværk.

Indhold

Kurset vil bestå af en række blandede læringselementer med både e-læring og det fysiske møde.

Den grundlæggende introduktion til CISU vil være noget, man også kan forberede og fortsætte med hjemme i sin egen organisation.

Vi sender links til nogle korte videoer forinden, og til nogle yderligere hjælpeværktøjer og guides efter kurset.

På fyraftensmødet vil vi komme rundt om:

CISU som medlemsorganisation, og hvordan man kan bruge CISU til at styrke sin organisation og sit netværk. En introduktion til vores puljer og en dybdegående snak om de formål de forskellige puljer har, og hvad de kan skabe af udvikling og forandring rundt om i verden. Det bliver med fokus på Civilsamfundspuljen, Den Danske Nødhjælpspulje (DERF) og Oplysningspuljen, samt et overblik over, til hvilken type partnerskaber, indsatser og aktiviteter der typisk kan støttes.

Vi vil tage fat i nogle af de centrale begreber og sammen med deltagerne knytte dem an til indsatser og idéer til udviklingsarbejde rundt om i verden.

Kursusansvarlig

Rådgiver Lotte Asp Mikkelsen/lm@cisu.dk

Tilmeld til arrangement

Vælg afholdesestidspunkt

Deadline overskredet Webinar (M) - Online Pris for ikke medlemmer: Gratis Pris for medlemmer: Gratis
Gå til kurv