Tilbage

Monitorering, evaluering og læring

Planlægning og styring af indsatser - Arrangementsnummer 1012

Målgruppe

Kurset er for CISUs medlemsorganisationer og bevillingshavere og henvender sig til individer og organisationer, som er i gang med et projekt og kan bruge inputs til deres planlægning af monitorering, evaluering og læring (MEL), og som har ingen eller lidt erfaring med området.

Læringsmål

Deltagere har fået bedre forudsætninger for at udarbejde en monitorering og evalueringsplan, samt har fået inspiration til hvordan man kan indsamle den mest essentielle data til at kunne vurdere projektets udvikling og resultater.

Indhold

Kursets første del vil give en generel introduktion til, hvordan man kan udvikle en MEL plan, som er tilpasset projektets målsætninger set i forhold til tilgængelige ressourcer, og som er overskuelig for et partnerskab at gennemføre.

Herefter vil deltagerne blive præsenteret for en række kvalitative og kvantitative metoder til dataindsamling for at kunne vurdere projektets effekter, som kan inspirere. Nogle metoder vil blive afprøvet på selve kurset.

Sidst vil deltagerne få mulighed for at arbejde og sparre med andre deltagere omkring dele af deltagernes eget projektdesign/MEL plan med henblik på at afklare, hvilken information er allermest nødvendig, og hvordan denne information kan indsamles set i lyset af ressourcer. Dette kan være starten på at udvikle/finjustere sin MEL plan.

Kurset vil være en blanding af oplæg og gruppearbejde. Deltagerne vil blive bedt om at tage eget materiale med, som man vil kunne arbejde på, på kurset. Man skal derfor have valgt et projekt, som ville kunne anvendes på kurset. 

Kursusansvarlig

Rådgiver Mette Kjærtinge / mek@cisu.dk og rådgiver Lotte Asp Mikkelsen / lm@cisu.dk

Tilmeld til arrangement

Vælg afholdesestidspunkt

9 plads(er) tilbage. CISU - Aarhus Pris for ikke medlemmer: 100,- DKK Pris for medlemmer: 50,- DKK
11 plads(er) tilbage. Vartov (H) - København Pris for ikke medlemmer: 100,- DKK Pris for medlemmer: 50,- DKK
Gå til kurv