Tilbage

Medlemsmøde om muligheder for at påvirke den nye udviklingsstrategi

Aktuelle temaer - Arrangementsnummer 1030

Målgruppe

Mødet er for aktive i organisationer, der er medlem af CISU.

Læringsmål

Medlemsorganisationerne bliver klogere på, hvordan de individuelt eller sammen med CISU kan få indflydelse på indholdet i den nye udviklingsstrategi.

Indhold

Udenrigsministeriet har igangsat arbejdet med en ny udviklingspolitisk strategi, som skal efterfølge den nuværende ”Verden 2030”, som udløber i 2021.

I den forbindelse har minister for udviklingssamarbejde Flemming Møller Mortensen inviteret civilsamfundet og andre interessenter til at komme med bidrag og input til, hvad den nye strategi skal indeholde.

Udviklingsstrategien er en yderst vigtig ramme for medlemsorganisationerne og deres partneres arbejde. Derfor inviterer CISU til dette møde den 25. januar for at klæde medlemsorganisationerne bedst muligt på til at engagere sig arbejdet med at påvirke den.

På mødet orienterer CISU om, hvad vi ved om processen indtil nu og præsenterer medlemsorganisationernes muligheder for at komme med input til strategien.

Sæt også kryds i kalenderen den 25. februar fra kl. 14.30-17.30, hvor CISU afholder en online konference for CISUs medlemsorganisationer og andre danske civilsamfundsorganisationer. På konferencen kan organisationerne debattere og komme med input til indholdet i den nye udviklingsstrategi.

Spørgsmål om medlemsmødet kan stilles til engagements- og kommunikationsrådgiver Camilla Bøgelund på cb@cisu.dk.

Tilmeld til arrangement

Vælg afholdesestidspunkt

Deadline overskredet Webinar (L) - Online Pris for medlemmer: Gratis (Kun for medlemmer)
Gå til kurv