Tilbage

Erfaringsudveksling om forebyggelse og håndtering af sexual misconduct

Organisationsudvikling - Arrangementsnummer 1093

Målgruppe

Organisationer, der gerne vil blive bedre til at forebygge og håndtere sexual misconduct.

Læringsmål

Arbejdet med at forebygge og håndtere sexual misconduct er svært og kan være fyldt med dilemmaer. Gennem en faciliteret erfaringsudveksling vil deltagerne lære fra andres og egne erfaringer samt reflektere over egen praksis. Workshoppen vil ligeledes styrke netværket mellem de deltagende organisationer.

Indhold

GAME og deres partnere har arbejdet målrettet med safeguarding, herunder sexual misconduct, og de vil dele gode råd, indsigter og erfaringer fra processen.

Med det som udgangspunkt vil deltagerne på kurset dele erfaringer, udfordringer og overvejelser fra deres eget arbejde med sexual misconduct og safeguarding. I et fortroligt rum vil vi vende dilemmafyldte situationer og hjælpe hinanden til fælles inspiration og støtte.

Tilmeld til arrangement

Vælg afholdesestidspunkt

Gå til kurv