Tilbage

Det gode projektbesøg

Planlægning og styring af indsatser - Arrangementsnummer 1035

Målgruppe

Kurset henvender sig til personer og organisationer, der er i gang med implementeringen af et projekt og kan bruge input til monitorering af projektet. Kurset er for CISUs medlemsorganisationer og bevillingshavere, som ingen eller lidt erfaring har med området.

Læringsmål

Deltagerne får værktøjer til at kunne lave projekt- og finansiel monitorering - både afholdt virtuelt samt ved fysisk besøg hos partner.

Indhold

På kurset vil vi præsentere ideer til planlægning og gennemførsel af et projektbesøg. Gennem en blanding af oplæg, præsentation af redskaber, refleksion i grupper og deling af jeres egne erfaringer vil vi komme ind på de centrale dele af et projektbesøg, herunder:

  • Hvordan i undersøger om projektet går som planlagt, om aktiviteter fører til de planlagte resultater og om jeres tilgange og strategier virker, dvs. om de bidrager til at projektet opnår den planlagte forandring.
  • Hvordan det går med partnerskabet. Et projektbesøg er en mulighed for at styrke partnerskabet og tale sammen om succeser og udfordringer i partnerskabet.
  • Rammer for og redskaber til at gennemføre finansielt tilsyn af projektet hos partnerorganisationen.


Projektbesøget vil blive sat i sammenhæng med jeres overordnede rolle for at monitorere projektet. Vi vil under kurset også komme ind på hvilke krav CISU har til bevillingshavere.

Tilmeld til arrangement

Vælg afholdesestidspunkt

Gå til kurv