82499610-491d-43b7-ab6a-c9bfdaa77793

Det gode projektbesøg

Fokus på metoder til tilsyn - dansk, lokalt og fjernmonitorering

Afholdelssesdato: 06-12-2022

Antal pladser tilbage: 26

Lokation: Webinar (M) - , Online

Tilmeldingsfrist: 05-12-2022

Kursusansvarlig: Maria Haahr

Fabo-læringsside: Klik her

Målgruppe

Kurset henvender sig til personer og organisationer, der er i gang med implementeringen af et projekt og kan bruge input til monitorering af projektet. Kurset er for CISUs medlemsorganisationer og bevillingshavere, som ingen eller lidt erfaring har med området.

Læringsmål

Deltagerne får værktøjer til at kunne lave projekt- og finansiel monitorering - både afholdt virtuelt samt ved fysisk besøg hos partner.

Indhold

På kurset vil vi præsentere ideer til planlægning og gennemførsel af et projektbesøg. Gennem en blanding af oplæg, præsentation af redskaber, refleksion i grupper og deling af jeres egne erfaringer vil vi komme ind på de centrale dele af et projektbesøg, herunder:

  • Hvordan i undersøger om projektet går som planlagt, om aktiviteter fører til de planlagte resultater og om jeres tilgange og strategier virker, dvs. om de bidrager til at projektet opnår den planlagte forandring.
  • Hvordan det går med partnerskabet. Et projektbesøg er en mulighed for at styrke partnerskabet og tale sammen om succeser og udfordringer i partnerskabet.
  • Rammer for og redskaber til at gennemføre finansielt tilsyn af projektet hos partnerorganisationen.


Projektbesøget vil blive sat i sammenhæng med jeres overordnede rolle for at monitorere projektet. Vi vil under kurset også komme ind på hvilke krav CISU har til bevillingshavere.


Kurset kan med fordel ses i sammenhæng med kurserne "Hvordan designer man et godt civilsamfundsprojekt?" og "Monitorering, Evaluering og Læring", men man kan også sagtens deltage i kurserne enkeltvis.

Baggrundsmateriale

Der vil løbende blive opdateret på læringssiden.

Har du tekniske udfordringer ifm. din tilmelding så kontakt cisu@cisu.dk / 86120342.

Det samme gælder, hvis du bliver forhindret i at deltage i et arrangement, som du har tilmeldt dig. Måske en anden så kan få glæde af din plads. Ligeledes kan du kontakte os, hvis tilmeldingsfristen til et arrangement er overskredet, eller du har praktiske spørgsmål til et arrangement.

For alle betalingsarrangementer gælder det, at afmelding skal ske senest en uge før afholdelse. Ved afmelding senere end en uge før afholdelsesdato, refunderes gebyret ikke.  

OBS: Når du tilmelder dig et af CISUs arrangementer, indsamler vi almindelige personoplysninger om dig. Læs mere om CISUs behandling af dine personoplysninger

Du har valgt

Det gode projektbesøg

Pris

Afholdelssesdato: 06-12-2022 - Kl. 16:00-18:00

Antal pladser tilbage: 26

Lokation: Online

Pris for ikke-medlemmer: Gratis

Medlemspris: Gratis

Tilføj deltagere til arrangementet