Tilbage

Introduktion til regnskabsaflæggelse (online)

Organisationsudvikling - Arrangementsnummer 1036

Målgruppe

Kurset er et basis-kursus, der primært er relevant for personer med ansvar for økonomistyring af projektbevillinger fra Civilsamfundspuljen eller DERF. Sekundært for projektmedarbejdere m.fl., der ønsker viden om de krav, der stilles til den økonomiske forvaltning af CISU-bevillinger.

Læringsmål

Deltagerne vil efter kurset have kendskab til de krav, der skal opfyldes ved aflæggelse af regnskab for en bevilling hos CISU samt grundlæggende kendskab til god økonomistyring - herunder CISUs finansielle standarder.

Indhold

Følgende emner vil blive gennemgået på kurset:

1. Økonomistyring og intern kontrol, herunder introduktion til CISUs finansielle standarder.

2. Krav til revision - lokalt og i DK.

3. Hvordan man laver et organisationsregnskab samt et afsluttende regnskab, så det opfylder CISUs krav.

Tilmeld til arrangement

Vælg afholdesestidspunkt

Gå til kurv