d5c6b424-62fd-4ddf-b7ac-ef9c1d690567
Tilbage

Samarbejde forskning og civilsamfund i udviklingsprojekter

Aktuelle temaer - Arrangementsnummer 1017

Målgruppe

Henvender sig til alle med interesse i forskning og civilsamfund.

Læringsmål

Bidrag til ny viden og udvikling af nye metoder og samarbejdsformer.

Indhold

Til dette seminar forsætter CISU dialogen om samarbejdet mellem forskningsinstitutioner og civilsamfundsorganisationer, som arbejder med global udvikling. Vi spørger, om samarbejdet kan bidrage til ny viden, udvikling af nye metoder og samarbejdsformer – og give nyt indblik i ellers velkendte tematikker?

Vi tager afsæt i seminaret i efteråret, hvor vi afsøgte krydsfeltet mellem forskning (dokumenteret evidensbaseret viden) og udlevet praksis i civilsamfund, og afsøger yderligere hvordan samarbejder kan etableres og understøttes. Særligt kigger vi på aktionsforskning, og hvilke muligheder denne metode kan bibringe.

På seminaret vil der være spændende oplæg om konkrete erfaringer, som er opnået i samarbejdet mellem forskning og civilsamfund. Vi bruger oplæggene som afsæt til at diskutere, hvilke muligheder det giver forskning og civilsamfund fremadrettet at samarbejde omkring udviklingsprojekter.


Tilmeld til arrangement

Vælg afholdesestidspunkt

57 plads(er) tilbage. Vartov (S) - København Kursusansvarlig: Jacob Thorsen Pris for ikke medlemmer: 50,- DKK Pris for medlemmer: 50,- DKK
Gå til kurv