d5c6b424-62fd-4ddf-b7ac-ef9c1d690567
Tilbage

Samarbejde forskning og civilsamfund i udviklingsprojekter

Aktuelle temaer - Arrangementsnummer 1017

Målgruppe

Henvender sig til alle med interesse i forskning og civilsamfund.

Læringsmål

Bidrag til ny viden og udvikling af nye metoder og samarbejdsformer.

Indhold

OBS: seminar er flyttet fra den 28. oktober til 2. december.

Til dette seminar forsætter CISU dialogen om samarbejdet mellem forskningsinstitutioner og civilsamfundsorganisationer, som arbejder med global udvikling. Vi spørger, om samarbejdet kan bidrage til ny viden, udvikling af nye metoder og samarbejdsformer – og give nyt indblik i ellers velkendte tematikker?

Vi tager afsæt i seminaret i efteråret, hvor vi afsøgte krydsfeltet mellem forskning (dokumenteret evidensbaseret viden) og udlevet praksis i civilsamfund, og afsøger yderligere hvordan samarbejder kan etableres og understøttes. Særligt kigger vi på aktionsforskning, og hvilke muligheder denne metode kan bibringe.

På seminaret vil der være spændende oplæg om konkrete erfaringer, som er opnået i samarbejdet mellem forskning og civilsamfund. Vi bruger oplæggene som afsæt til at diskutere, hvilke muligheder det giver forskning og civilsamfund fremadrettet at samarbejde omkring udviklingsprojekter.

Der er i tilknytning til seminaret lavet et FABO læringssite, hvor du inden seminaret kan læse mere om konkrete cases med samarbejde forskning-civilsamfund - læs mere her.


Program:

15:30 Indledning

Seminar efteråret 2020 -> ”documented experience based knowledge”

Sondring knowledge sharing/knowledge creation


16:00 Cases med praktiske eksempler og perspektiver

Brighter Horizons – Pink Power – HIV forskning (Sierra Leone)

Dream Town (Sierra Leone)/Canberra University (Australien)


17:00 PAUSE


17:30 Anne Boukris oplæg

Aktionsforskning – hvad er det (teori og praksis)

Vidensdannelse (og magt)

Inputs guiding principles for aktionsforskning i en CISU sammenhæng


18:30 Gruppesession


19:00 Præsentation og diskussion udkast guiding principles for forskning i CISU støttede indsatser

Tilmeld til arrangement

Vælg afholdesestidspunkt

Deadline overskredet Vartov (G) - København Kursusansvarlig: Jacob Thorsen Pris for ikke medlemmer: 50,- DKK Pris for medlemmer: 50,- DKK
Gå til kurv