a39b6cdb-deee-4231-927b-6367eddaf351
Tilbage

Project Cycle Management (PCM)

Planlægning og styring af indsatser - Arrangementsnummer 1005

Målgruppe

Kurset er for nye medlemsorgansationer og nye ansatte og frivillige i eksisterende medlemsorgansationer.

Læringsmål

Deltagere har fået indblik i de typiske faser i et projektforløb – fra analyse, valg af strategi, planlægning, implementering og evaluering. Fokus er på forberedelse og planlægning af et projekt.

Indhold

Project Cycle Management er en tilgang til forberedelse og implementering af et projekt. Dette kursus er tidligere blevet udbudt som 'LFA-kursus' og er nu tilpasset til at samtænke elementer af Theory of Change (ToC) og Logical Framework Approach (LFA). Vi giver et konkret bud på, hvordan man kan forene det bedste af disse tilgange i en samlet tilgang, som vi betegner 'Project Cycle Management' (PCM).

På heldagskurset vil vi gennemgå de forberedende faser i formuleringen af et civilsamfundsprojekt og have fokus på, hvilke redskaber man kan bringe i anvendelse. Kurset er bygget op om en variation af fælles oplæg og gruppesessioner, hvor vi arbejder med en case.

De fem faser er:

A) Kontekstanalyse,

B) Projektdesign,

C) Governance og projektforberedelse,

D) Implementering og monitorering og

E) Evaluering. 

Kurset vil have fokus på faserne A, B og C, mens det er muligt at få inspiration til D og E i kurset Monitorering, evaluering og Læring (MEL kurser). 


Alt materiale er lagt på læringssite på FABO.org. Det er gratis, men kræver at man laver et login. Når man har oprettet et login kan man komme ind på kursets læringssite: https://fabo.org/cisu/projectcyclemanagement


Kursusansvarlig

Rådgivere Søren Asboe / saj@cisu.dk og Christoph Lodemann / chl@cisu.dk

Baggrundsmateriale

https://fabo.org/cisu/projectcyclemanagement

Tilmeld til arrangement

Vælg afholdesestidspunkt

Deadline overskredet Webinar (S) - Online Pris for medlemmer: Gratis (Kun for medlemmer)
Deadline overskredet Webinar (S) - Online Pris for medlemmer: Gratis (Kun for medlemmer)
6 plads(er) tilbage. CISU - Aarhus Pris for medlemmer: 200,- DKK (Kun for medlemmer)
Gå til kurv