a39b6cdb-deee-4231-927b-6367eddaf351
Tilbage

Hvordan designer man et godt civilsamfundsprojekt? (online)

Planlægning og styring af indsatser - Arrangementsnummer 1005

Målgruppe

Kurset er for nye medlemsorgansationer og nye ansatte og frivillige i eksisterende medlemsorgansationer.

Læringsmål

Deltagere har fået indblik i de typiske faser i et projektforløb – fra analyse, valg af strategi, planlægning, implementering og evaluering.

Fokus er på forberedelse og planlægning af et projekt.

Indhold

ONLINEKURSUS (over 2 dage):

På onlinekurset vil vi primært gennemgå de forberedende faser i formuleringen af et civilsamfundsprojekt og have fokus på, hvilke redskaber man kan bringe i anvendelse. Kurset er bygget op om en variation af fælles oplæg og gruppesessioner, hvor vi arbejder med en case.

Et centralt element på dette kursus er en samtænkning af dele af Theory of Change (ToC) og Logical Framework Approach (LFA). Vi giver et konkret bud på, hvordan man kan forene det bedste af disse tilgange.

Faserne inkluderer:

1.      en analysefase, der præsenterer redskaber til kontekstanalyse, problemanalyse og aktøranalyser. Denne fase afsluttes ved at træffe et projektvalg.

2.      en designfase, hvor vi præsenterer redskaber fra forandringsteori (f.eks. at lægge en pathway og at formulere et narrativ) og fra resultatrammen (f.eks. at formulere klare projektmål og resultater).

3.      en inceptionfase, hvor vi begynder at kigge på at planlægge i detaljer, herunder at lave en monitoreringsplan, et budget og en aktivitetsplan.

Kurset vil ikke gå i dybden med de sidste faser (4 og 5) i projektcyklussen, som er implementering, monitorering og evaluering.

Kurset foregår online, men fortsat med en række konkret gruppeøvelser, som gennemføres via online-whiteboard (Google Jamboard).

Alt materiale er lagt på et læringssite på FABO.org. Det er gratis, men kræver at man laver et login. Når man har oprettet et login, kan man komme ind på kursets læringssite: https://fabo.org/cisu/projectcyclemanagement. Siden bruges både til forberedelse inden kurset og på selve kurset.

Baggrundsmateriale

Link til læringsite: https://fabo.org/cisu/projectcyclemanagement

Tilmeld til arrangement

Vælg afholdesestidspunkt

Gå til kurv