a39b6cdb-deee-4231-927b-6367eddaf351
Tilbage

Project Cycle Management (OBS: i marts flyttet online og opdelt i to sessioner lørdag og søndag)

Planlægning og styring af indsatser - Arrangementsnummer 1005

Målgruppe

Kurset er for nye medlemsorgansationer og nye ansatte og frivillige i eksisterende medlemsorgansationer.

Læringsmål

Deltagere har fået indblik i de typiske faser i et projektforløb – fra analyse, valg af strategi, planlægning, implementering og evaluering. Fokus er på forberedelse og planlægning af et projekt.

Indhold

OBS: Dette kursus er i MARTS pga. corona blevet flyttet til online afvikling. Af samme grund har vi for disse kurser valgt at opdele det i to kortere online sessioner (lørdag og søndag begge dage fra 9:30-13:00). Kurset i maj håber vi fortsat at kunne afvikle fysisk.

-------

Project Cycle Management er en tilgang til forberedelse og implementering af et projekt. Dette kursus er tidligere blevet udbudt som 'LFA-kursus' og er nu tilpasset til at samtænke elementer af Theory of Change (ToC) og Logical Framework Approach (LFA). Vi giver et konkret bud på, hvordan man kan forene det bedste af disse tilgange i en samlet tilgang, som vi betegner 'Project Cycle Management' (PCM).

På heldagskurset vil vi gennemgå de forberedende faser i formuleringen af et civilsamfundsprojekt og have fokus på, hvilke redskaber man kan bringe i anvendelse. Kurset er bygget op om en variation af fælles oplæg og gruppesessioner, hvor vi arbejder med en case.

De fem faser er:

A) Kontekstanalyse,

B) Projektdesign,

C) Governance og projektforberedelse,

D) Implementering og monitorering og

E) Evaluering. 

Kurset vil have fokus på faserne A, B og C, mens det er muligt at få inspiration til D og E i kurset Monitorering, evaluering og Læring (MEL kurser). 


Særligt om de kurser der afholdes ONLINE :

Vi afvikler kurset over to sessioner på tre-enhalv time med pauser. Vi vil anvende Zoom som videoplatform og Jamboard til at interaktive øvelser. Der vil blive lavet et læringssite der samler alle materialer og Zoom-links, som vil blive sendt til alle deltagere.

Det vil både være oplæg suppleret med plenum dialog, og gruppeøvelser i break-out rooms.

Lørdagen vil være fokuseret på Forberedelsen, analyse og valg af projekt fokus.

Søndagen vil vi tage afsæt i vores valg af projektfokus, og lave en forandringsteori og en resultatramme.


Kursusansvarlig

Rådgivere Søren Asboe / saj@cisu.dk og Christoph Lodemann / chl@cisu.dk

Tilmeld til arrangement

Vælg afholdesestidspunkt

Deadline overskredet Webinar (S) - Online Pris for medlemmer: Gratis (Kun for medlemmer)
11 plads(er) tilbage. Webinar (S) - Online Pris for medlemmer: Gratis (Kun for medlemmer)
11 plads(er) tilbage. CISU - Aarhus Pris for medlemmer: 200,- DKK (Kun for medlemmer)
Gå til kurv