Tilbage

Organisatorisk bæredygtighed og resiliens (spor 1)

Organisationsudvikling - Arrangementsnummer 1041

Målgruppe

For organisationer med en vis erfaring og med partnerskaber der har eksisteret i +3 år

Læringsmål

Deltageren vil få kendskab til erfaringer med at styrke lokale partneres lokale ressourcemobilisering, herunder metoden 'Change the Game'.

Indhold

"Organisatorisk bæredygtighed og Resiliens" (første kursus i en række):

Kursusrækken vil vi sætte fokus på tilgange til at styrke sine lokale partneres organisatoriske bæredygtighed (selvstændighed ift. fx strategi og valg af aktiviteter) og resiliens (robusthed under pres). 

På dette første kursus vil vi fokusere på en dimension: "Lokal ressourcemobilisering": Hvordan kan lokal partnere opnå mere lokal finansiering og støtte?"

Organisatorisk bæredygtighed og resiliens kan omfatte mange dimensioner, når man arbejder som en civilsamfundsorganisation. I denne kursus række vil vi forsøge at tage nogle af de dimensioner op til undersøgelse, som kunne være særlig relevante, og derigennem forsøge at give nogle bud på, hvordan man kan arbejde konkret med enkelte dimensioner. De tre første dimensioner retter sig mod ’organisatorisk bæredygtighed’ generelt, mens de to sidste er særlig relevante for civilsamfund under pres (’resiliens’):

  1.  Lokal ressourcemobilisering: hvordan kan lokale partnere blive mere uafhængige af eksterne ressourcer og opnå lokale forankret støtte (finansielt og menneskeligt).
  2. Større ejerskab/’Shifting the power’: Hvordan understøtte at partnere får stadig mere autonomi og kontrol over deres strategiske retning og ressourcer?
  3. Netværk og partnerskaber: Hvordan kan organisationer blive stadig bedre til at skabe relevante netværk og partnerskaber og dermed fremme deres dagsordener?
  4. Risiko- og scenarieplaner: Hvordan forbereder man sin robusthed ift. de forventede udfordringer, som en lokal kontekst kan forvente?
  5.  Modsætte sig angreb: Hvordan forbereder man sin organisation på, hvis myndigheder eller parter i en lokal konflikt vil forsøge at underminere ens legitime arbejde som CSO?

Disse dimensioner er hver især udfordrende for lokale partnere, men det er ligeså udfordrende hvordan danske partnere i denne proces fortsat kan spille en relevant rolle? 

Program

  1. Lokal ressourcemobilisering: hvad kan det - og hvilken rolle kan det potentielt spille for organisatorisk bæredygtighed? CISU vil introducere til Change the Game.
  2. Perspektivet fra syd: Vi vil få et online oplæg fra en af de facilitatorer, der i Vestafrika kører kurser i 'Change the game'. Dette oplæg vil fokusere på potentialet for lokal ressourcemobilisering - og behovet for at sætte realistiske mål.
  3. Præsentation af Dreamtowns erfaringer med at gennemføre 'Change the Game' med en række partnere i Sierra Leone - fokus på hvad den danske organisations rolle kan være i denne proces.

Baggrundsmateriale

Læs mere om Change the Game på: https://www.changethegameacademy.org/

Tilmeld til arrangement

Vælg afholdesestidspunkt

22 plads(er) tilbage. Vartov (G) - København Kursusansvarlig: Theis Dencker Pris for medlemmer: 50,- DKK (Kun for medlemmer)
Gå til kurv