Tilbage

Skab en stærk og bæredygtig organisation

Organisationsudvikling - Arrangementsnummer 1041

Målgruppe

For organisationer med en vis erfaring og med partnerskaber der har eksisteret i +3 år

Læringsmål

Deltagerne får inspiration til at samarbejde med deres lokale partnere i at mobilisere støtte og finansielle ressourcer lokalt, herunder metoden 'Change the Game'

Indhold

På kursuset tager vi et kig på hvordan danske organisationer kan samarbejde med lokale partnere i at blive mere uafhængige af ressourcer fra fx donorer og opnå lokalt forankret støtte – både finansielt og menneskeligt. Vi fokuserer både på muligheder og udfordringer for lokale partnere, og hvordan danske partnere forsat kan spille en relevant rolle. 

Program

  1. Lokal ressourcemobilisering: hvad betyder det - og hvordan kan det gøre organisationer mere bæredygtige? CISU introducerer Change the Game.
  2. Perspektivet fra syd: Hvad er potentialet for lokal ressourcemobilisering - og hvordan sættes realistiske mål? Online oplæg fra en afrikansk organisation der afholder kurser i 'Change the game'.
  3. Danske erfaringer: Dreamtown deler deres erfaringer med at gennemføre 'Change the Game' i Sierra Leone.


Kurset er det første i en række af kurser om organisatorisk bæredygtighed og resiliens. I kursusrækken vil vi undersøge forskellige vinkler og forsøge at give nogle bud på, hvordan man kan arbejde konkret med de enkelte emner. Fokus vil være på tilgange til at styrke sine lokale partneres organisatoriske bæredygtighed (selvstændighed) og resiliens (robusthed under pres), og de konkrete temaer vil løbende blive fastlagt ud fra behov og ønsker.

Kommende kurser kan have fokus på:

  1. Større ejerskab/’Shifting the power’: Hvordan understøtte at partnere får stadig mere autonomi og kontrol over deres strategiske retning og ressourcer?
  2. Netværk og partnerskaber: Hvordan kan organisationer blive stadig bedre til at skabe relevante netværk og partnerskaber og dermed fremme deres dagsordener?
  3. Risiko- og scenarieplaner: Hvordan forbereder man sin robusthed ift. de forventede udfordringer, som en lokal kontekst kan forvente?
  4. Modsætte sig angreb: Hvordan forbereder man sin organisation, hvis myndigheder eller parter i en lokal konflikt vil forsøge at underminere ens legitime arbejde som CSO?

Baggrundsmateriale

Læs mere om Change the Game på: https://www.changethegameacademy.org/

Tilmeld til arrangement

Vælg afholdesestidspunkt

Gå til kurv