Tilbage

Håndtering af persondata i foreninger

Organisationsudvikling - Arrangementsnummer 1094

Målgruppe

Kurset henvender sig til medlemsorganisationer, som gerne vil vide mere om hvad de må og ikke må, når de håndterer personoplysninger i deres forening. Det kan være foreninger, som er godt i gang med at implementere GDPR, men som fortsat støder på konkrete udfordringer. Det kan også være foreninger, som ikke er kommet i gang med at implementere lovgivningen, og som ønsker mere viden om de generelle regler på området.

Læringsmål

Målet med kurset er at give CISUs medlemsorganisationer en introduktion til de regler i persondataforordningen, som er særligt relevante for foreninger. Efter kurset forventes deltagerne at have en overordnet forståelse for reglerne i persondataforordningen. De ved hvad de må og ikke må i forhold til håndtering af eks. medlemsdata samt brug af billeder på hjemmeside, sociale medier og internet.

Indhold

På kurset vil vi komme omkring:

  • Generel introduktion til de vigtigste regler og principper i Persondataforordningen: Hvad er personoplysninger? Hvornår må man behandle? Hvornår skal oplysninger slettes? Hvornår skal der indhentes samtykke? Hvad er oplysningspligt?
  • Håndtering af data om medlemmer, frivillige og brugere: Hvilke oplysninger skal indhentes? Hvordan skal oplysningerne opbevares? Må oplysningerne deles?
  • Brug af billeder på hjemmesider, sociale medier og internettet: Hvornår er billeder en personoplysning? Hvilke billeder må man tage? Skal man have samtykke? Hvad må billederne bruges til?
  • Gode råd til din forening - 5 ting du skal have styr på for at leve op til Persondataforordningen
  • Persondataforordningen


Kursusansvarlig

Forvalter Karla Hammerskov / kha@cisu.dk

Tilmeld til arrangement

Vælg afholdesestidspunkt

Gå til kurv