Tilbage

Få inspiration til at arbejde menneskeretsbaseret (HRBA) med Verdensmålene

Aktuelle temaer - Arrangementsnummer 1032

Målgruppe

For alle med interesse for menneskerettigheder og bæredygtig udvikling.

Læringsmål

Når mødet er slut, vil du være i stand til at finde frem til, hvilke menneskerettigheder hvert af de 17 verdensmål og de 169 delmål indeholder, og du vil kunne finde dokumentation fra FN omkring menneskerets problematikker og anbefalinger fordelt på lande, delmål og særlige befolkningsgrupper.

Indhold

På mødet får du en introduktion til to værktøjer fra Institut for Menneskerettigheder: 

Værktøj 1: Guiden til Menneskerettigheder og Verdensmålene (sdg.humanrights.dk) er en online database, der kortlægger koblingerne mellem menneskerettigheder og Verdensmålene. Konkret viser Guiden, at over 90% af delmålene er koblet til internationale menneskerettighedsinstrumenter. Guiden viser hvordan Verdensmålene er understøttet af menneskerettighederne, og at de kun kan opnås, hvis menneskerettighedsprincipper om deltagelse, ansvarlighed og ikke-diskrimination respekteres.

Menneskerettighedsinstrumenterne er juridisk forpligtende instrumenter og sætter derfor en klar ramme om staters forpligtelser, som kan relateres direkte til Verdensmålene.

Guiden er et essentielt værktøj til at forstå koblingen mellem Verdensmålene og menneskerettighederne og til at udvikle en menneskerettighedsbaseret tilgang til bæredygtigt udviklingsarbejde, herunder programmering, implementering, monitorering, rapportering og evaluering.

Værktøj 2: The SDG – Human Rights Data Explorer er en online database der kobler de 17 verdensmål og de 169 delmål med dokumentation fra FN omkring menneskerets problematikker og anbefalinger fordelt på lande, delmål og særlige befolkningsgrupper. Du kan læs mere om databasen her

Begge værktøjer er tilgængelige på de officielt anvendte sprog i FN: arabisk, kinesisk, engelsk, fransk, russisk og spansk. 

Oplægsholder

Sofie Gry Fridal Hansen, Global Aktion (medlem af CISUs bestyrelse)

Tilmeld til arrangement

Vælg afholdesestidspunkt

Deadline overskredet Webinar (M) - Online Pris for medlemmer: Gratis (Kun for medlemmer)
Gå til kurv