Tilbage

Foreningsledelse og den gode bestyrelse - den strategiske ledelsesopgave (online)

Organisationsudvikling - Arrangementsnummer 1026

Målgruppe

Bestyrelsesmedlemmer i CISU’s medlemsorganisationer. Bestyrelser, der har lønnede ansatte. Bestyrelser, der gerne vil udvikle sin rolle ifht. organisationen.

Læringsmål

Som deltager vil du få blik for særlige ansvarsområder, I som bestyrelse har, som øverste ledelse af en forening. Herunder bestyrelsens økonomiske, juridiske og arbejdsgiver-ansvar. I vil også få inputs til at definere jeres særlige strategiske ledelsesopgave.

Indhold

En velfungerende bestyrelse er forudsætningen for en bæredygtig forening. Derfor sætter CISU med dette kursus spot på bestyrelsens vigtige roller og nogle af de udfordringer, man som bestyrelse kan støde på.

Vi har inviteret Mette Boye fra BOYE Rådgivning til at give os et oplæg og igangsætte en snak med jer om:

  • Bestyrelsens strategiske ledelsesopgave
  • Bestyrelsens rolle i strategiarbejdet
  • Sammenhængen mellem strategi og handlinger/aktiviteter
  • Fælles refleksion og udveksling af strategiske leveregler for en bestyrelse


Deltag gerne flere fra bestyrelsen – og rigtig gerne to personer, så I sammen kan arbejde med temaerne under og efter.

Mette Boye er indehaver af BOYE Rådgivning og beskæftiger sig med organisationspsykologisk lederudvikling.

Mette har mange års ledelseserfaring fra store og små bestyrelser og som leder i forskellige civilsamfundsorganisationer mv. Se mere på http://boye-raadgivning.dk/ og artikel fra Altinget om bestyrelsens strategiske rolle https://www.linkedin.com/in/mette-boye/.


Bemærk at der vil være to online fyraftensmøder. Det første ligger tirsdag d. 9. marts fra 16-18 og har fokus på bestyrelsens juridiske og økonomiske ansvar.


Kursusansvarlig

Rådgiver Anders Reimers Larsen / arl@cisu.dk

Tilmeld til arrangement

Vælg afholdesestidspunkt

Deadline overskredet Webinar (M) - Online Pris for medlemmer: Gratis (Kun for medlemmer)
Gå til kurv