Tilbage

Ny i CISU: Pengene er bevilliget

Planlægning og styring af indsatser - Arrangementsnummer 1089

Målgruppe

Kurset er for frivillige og ansatte i organisationer, der har fået bevilliget penge til en indsats eller et projekt fra en af CISUs puljer. Kurset henvender sig til dem, som gerne vil vide mere om, hvilke krav CISU stiller til forvaltningen af en bevilling.

Læringsmål

Deltagerne vil efter kurset have kendskab til de vigtigste krav, som CISU stiller til forvaltning af en bevilling.

Indhold

Kurset vil være en blanding af oplæg og gruppearbejde.

Vi kommer omkring følgende emner:

1) hvad er hhv. Bestyrelsens, den danske forening og den lokale partners ansvar i forbindelse med bevillingen?

2) kravene til aflæggelse af regnskab og udførelse af revision - både hos partner og i Danmark

3) kravene til rapportering til CISU og gode råd omkring monitorering.

På kurset tager vi udgangspunkt i netop jeres bevilling, og gennemgår hvem og hvornår der skal gøres hvad, for at leve op til de krav, CISU stiller til forvaltningen af bevillingen.

Baggrundsmateriale

Forvaltningsvejledningen der findes for CSP på www.cisu.dk/formater og for DERF på www.cisu.dk/derf-guidelines-formats

Tilmeld til arrangement

Vælg afholdesestidspunkt

Gå til kurv