Programrelevant tema: Safeguarding og klagemekanismer

Konkret introduktion til hvordan en safeguardingpolitik og en klagemekanisme kan se ud

Afholdelssesdato: 31-05-2022 - Kl. 15:00-17:00

Antal pladser tilbage: 37

Lokation: Webinar (M) - , Online

Tilmeldingsfrist: 30-05-2022

Kursusansvarlig: Marie Kirketerp Frandsen

Fabo-læringsside: Klik her

Målgruppe

Primær målgruppe er igangværende eller kommende programorganisationer.

Læringsmål

Efter kurset vil man have et overblik over hvad kravene er til programorganisationer ift. safeguardingpolitik og klagemekanismer. Deltagerne har et realistisk billede af hvordan de kan arbejde med safeguarding og klagemekanismer, i såvel egen organisation som hos partnerorganisationerne i programmet. Desuden vil deltagerne have fået indsigt i eksempler på såvel en safeguardingpolitik som en klagemekanisme.

Indhold

Kurset er online, og vil være en vekselvirkning mellem præsentationer og mulighed for Q&A.  

Programmet vil blive struktureret omkring følgende emner:  

  • Hvad er en safeguardingpolitik?  
  • Hvad er en relevant klagemekanisme?  
  • Hvad er kravene til den danske organisation? 
  • Hvad er kravene til partnere i et program?  


Undervejs vil der blive delt konkrete eksempler på såvel safeguardingpolitikker og opbygninger af klagemekanismer.  

OBS: Hvis I allerede har udarbejdet en PSHEA politik/Code of Conduct, som I gerne vil dele med de andre organisationer, må I meget gerne sende til mig på mkf@cisu.dk.  


Man kan også hente inspiration omkring safeguarding på puljeorganisationens fælles læringssite på Fabo

Kurset vil tage afsæt i det krav som er beskrevet i programretningslinjerne vedr. safeguarding (PSHEA):  

”Det er et krav, at alle programorganisationer og partnere har inkorporeret og implementeret PSHEA (Protection against Sexual Harassment, Exploitation and Abuse) inden 1. januar 2024, herunder træning og sikring af implementering også på partnerniveau for at forhindre, afsløre og aktivt følge op på enhver form for seksuel udnyttelse, misbrug og/eller chikane på alle niveauer, både internt og eksternt. Det er tilmed et krav, at den danske organisation i perioden frem til 1. januar 2024 arbejder aktivt med at styrke egen og lokale partneres kapacitet ift. implementering af politik og nødvendige mekanismer indenfor PSHEA” (programretningslinjerne s. 10).

Har du tekniske udfordringer ifm. din tilmelding så kontakt cisu@cisu.dk / 86120342.

Det samme gælder, hvis du bliver forhindret i at deltage i et arrangement, som du har tilmeldt dig. Måske en anden så kan få glæde af din plads. Ligeledes kan du kontakte os, hvis tilmeldingsfristen til et arrangement er overskredet, eller du har praktiske spørgsmål til et arrangement.

For alle betalingsarrangementer gælder det, at afmelding skal ske senest en uge før afholdelse. Ved afmelding senere end en uge før afholdelsesdato, refunderes gebyret ikke.  

OBS: Når du tilmelder dig et af CISUs arrangementer, indsamler vi almindelige personoplysninger om dig. Læs mere om CISUs behandling af dine personoplysninger

Du har valgt

Programrelevant tema: Safeguarding og klagemekanismer

Standard

Afholdelssesdato: 31-05-2022

Antal pladser tilbage: 37

Lokation: Online

Pris for ikke-medlemmer: Gratis

Medlemspris: Gratis

Tilføj deltagere til arrangementet