bd700a7f-eb0f-4a1c-817f-950569245a9f

Fagligt netværk: Klima, natur og miljø

Første møde i det nye faglige netværk for medlemsorganisationer og bevillingshavere, der arbejder med klima, natur og miljø

Afholdelssesdato: 27-04-2023

Antal pladser tilbage: 43

Lokation: Mellemfolkeligt Samvirke - Community Hall, Fælledvej 12, Opgang B København N

Tilmeldingsfrist: 19-04-2023

Kursusansvarlig: Hans-Jakob Hausmann

Vælg

Fysisk /Mellemfolkeligt Samvirke, Community Hall

Medlemspris: 50,- DKK

Online

Medlemspris: 50,- DKK

English Participation at Mellemfolkeligt Samvirke, Community Hall

Medlemspris: 50,- DKK

English Participation Online

Medlemspris: 50,- DKK

Målgruppe

Medlemsorganisationer & organisationer med bevillinger inden for klima, natur og miljø, som har valgt dette netværk.

Læringsmål

Medlemsorganisationer og organisationer, som har en bevilling i Civilsamfundspuljen, bliver kontaktet af CISU i januar med mere information om de nye faglige netværk, og hvordan man vælger hvilket netværk man ønsker at deltage i.

Indhold

Netværket er for partnerskaber der arbejder direkte og fokuseret på at forebygge og/eller at tilpasse sig udfordringer forårsaget af klimaforandringer. Herudover kan fokus også være på at arbejde med at beskytte og bevare natur og biodiversitet eller sikre ordentlige miljøforhold. 

Online deltagelse

Netværkene er først og fremmest tænkt som en mulighed for at møde og netværke med andre i det fysiske rum. Det vil give det bedste udbytte, og derfor vi vil opfordre alle til at møde op fysisk, hvis det overhovedet er muligt. Vi ved dog også, at det for nogle deltagere ikke vil være praktisk muligt at komme til mødet på Vartov, f.eks. pga. stor afstand. Derfor er det også muligt at deltage i mødet online. Ønsker du dette, skal du vælge online, når du tilmelder dig. 

English participation

The main working language of the thematic networks will be Danish. However, we know that there are non-Danish speakers among our members and grant-holders. Therefore, we will try to cater to English-speakers as well. Exactly how this will happen will depend on the number of English-speaking participants in each network. Therefore, you must register as an English-speaker if you do not speak Danish, so that we can plan accordingly.

We recommend that you participate in person since this is the best setting to create a space for networking and debate. If it is not possible for you to participate in person, there is the secondary option of joining the meeting online. Make sure to use this option (English Participation Online) when signing-up.

Baggrundsmateriale

Verdensmål reference:

6 – rent vand og sanitet

7 – bæredygtig energi

9 – industriel innovation og infrastruktur

11 – bæredygtige byer og lokalsamfund

12 – ansvarligt forbrug og produktion

13 – klimaindsats

14 – livet i havet

15 – livet på land

Har du tekniske udfordringer ifm. din tilmelding så kontakt cisu@cisu.dk / 86120342.

Det samme gælder, hvis du bliver forhindret i at deltage i et arrangement, som du har tilmeldt dig. Måske en anden så kan få glæde af din plads. Ligeledes kan du kontakte os, hvis tilmeldingsfristen til et arrangement er overskredet, eller du har praktiske spørgsmål til et arrangement.

For alle betalingsarrangementer gælder det, at afmelding skal ske senest en uge før afholdelse. Ved afmelding senere end en uge før afholdelsesdato, refunderes gebyret ikke.  

OBS: Når du tilmelder dig et af CISUs arrangementer, indsamler vi almindelige personoplysninger om dig. Læs mere om CISUs behandling af dine personoplysninger

Du har valgt

Fagligt netværk: Klima, natur og miljø

Fysisk /Mellemfolkeligt Samvirke, Community Hall

Afholdelssesdato: 27-04-2023 - Kl. 15:30-19:00

Antal pladser tilbage: 43

Lokation: Fælledvej 12, Opgang B København N

Medlemspris: 50,- DKK

Fagligt netværk: Klima, natur og miljø

Online

Afholdelssesdato: 27-04-2023 - Kl. 15:30-19:00

Antal pladser tilbage: 43

Lokation: Fælledvej 12, Opgang B København N

Medlemspris: 50,- DKK

Fagligt netværk: Klima, natur og miljø

English Participation at Mellemfolkeligt Samvirke, Community Hall

Afholdelssesdato: 27-04-2023 - Kl. 15:30-19:00

Antal pladser tilbage: 43

Lokation: Fælledvej 12, Opgang B København N

Medlemspris: 50,- DKK

Fagligt netværk: Klima, natur og miljø

English Participation Online

Afholdelssesdato: 27-04-2023 - Kl. 15:30-19:00

Antal pladser tilbage: 43

Lokation: Fælledvej 12, Opgang B København N

Medlemspris: 50,- DKK

Tilføj deltagere til arrangementet