Tilbage

Accountability og ansvarlighedsprincipper

Organisationsudvikling - Arrangementsnummer 1091

Målgruppe

Målgruppen er alle organisationer, som vil udarbejde eller videreudvikle deres accountability procedurer m.v. Kurset er åbent for CISUs medlemsorganisationer og bevillingshavere.

Læringsmål

Deltagerne får indsigt i, hvad der forventes af organisationer mht. Accountability, dvs. ansvarlighed i organisationens arbejde/projekter og forvaltning af midler.

Kurset vil give deltagerne gode råd og eksempler til udvikling af de nødvendige principper, procedurer og politikker samt dele erfaringer og gode råd.

Indhold

Accountability (Ansvarlighed) er et fokusområde for organisationer, som arbejder med civilsamfund, udvikling og nødhjælp. Flere og flere donorer og omverdenen kræver, at organisationerne har et etisk kodeks/adfærdskodeks (Code of Conduct). Det er vigtigt, at I er opmærksomme på, at der er krav til jer som bevillingshaver hos CISU. Disse krav omfatter, at I har politikker og procedurer for følgende områder:

  • Anti-korruption
  • Beskyttelse og forebyggelse mod seksuelle krænkelser, udnyttelse og magtmisbrug (safeguarding/PSHEA)
  • Sikkerhedsprincipper
  • Klagemekanisme

Disse områder er ofte samlet i et adfærdskodeks (code of conduct). Procedurer for disse områder skal være dækkende for den danske organisations aktiviteter både i Danmark og ude i verden. Derudover er det også den danske bevillingshavers ansvar at sørge for, at lokale partnere også har procedurer på områderne. De danske organisationer og deres partnere har også et særligt ansvar i forhold til, at bevillingers målgrupper ikke udsættes for overgreb, udnyttelse eller chikane.

På kurset vil disse emner blive behandlet, via oplæg, gode råd samt gruppe- og plenumdiskussioner.

Baggrundsmateriale

Der kan blive udsendt materiale før kursets afholdelse.

Tilmeld til arrangement

Vælg afholdesestidspunkt

13 plads(er) tilbage. CISU - Aarhus Kursusansvarlig: Solveig Nielsen Pris for ikke medlemmer: 50,- DKK Pris for medlemmer: 50,- DKK
16 plads(er) tilbage. Vartov (G) - København Kursusansvarlig: Solveig Nielsen Pris for ikke medlemmer: 50,- DKK Pris for medlemmer: 50,- DKK
Gå til kurv