dd7854d6-2eca-467a-a6d4-4a5c5ad7470c

Accountability og ansvarlighedsprincipper

Styrk din organisations ansvarlighedsprocedurer i forhold til anti-korruption, safeguarding og håndtering af klager

Afholdelssesdato: 04-05-2023

Antal pladser tilbage: 13

Lokation: CISU - Kursuslokalet, Klosterport 4X, 3. sal Aarhus

Tilmeldingsfrist: 01-05-2023

Kursusansvarlig: Solveig Nielsen

Fabo-læringsside: Klik her

Vælg

Standard

Pris for ikke-medlemmer: 50,- DKK

Medlemspris: 50,- DKK

Målgruppe

Målgruppen er alle organisationer, som vil udarbejde eller videreudvikle deres accountability procedurer m.v. Kurset er åbent for CISUs medlemsorganisationer og bevillingshavere.

Læringsmål

Deltagerne får indsigt i, hvad der forventes af organisationer mht. Accountability, dvs. ansvarlighed i organisationens arbejde/projekter og forvaltning af midler.

Kurset vil give deltagerne gode råd og eksempler til udvikling af de nødvendige principper, procedurer og politikker samt dele erfaringer og gode råd.

Indhold

Accountability (Ansvarlighed) er et fokusområde for organisationer, som arbejder med civilsamfund, udvikling og nødhjælp. Flere og flere donorer og omverdenen kræver, at organisationerne har et etisk kodeks/adfærdskodeks (Code of Conduct). Det er vigtigt, at I er opmærksomme på, at der er krav til jer som bevillingshaver hos CISU. Disse krav omfatter, at I har politikker og procedurer for følgende områder:

  • Anti-korruption
  • Beskyttelse og forebyggelse mod seksuelle krænkelser, udnyttelse og magtmisbrug (safeguarding/PSHEA)
  • Sikkerhedsprincipper
  • Klagemekanisme

Disse områder er ofte samlet i et adfærdskodeks (code of conduct). Procedurer for disse områder skal være dækkende for den danske organisations aktiviteter både i Danmark og ude i verden. Derudover er det også den danske bevillingshavers ansvar at sørge for, at lokale partnere også har procedurer på områderne. De danske organisationer og deres partnere har også et særligt ansvar i forhold til, at bevillingers målgrupper ikke udsættes for overgreb, udnyttelse eller chikane.

På kurset vil disse emner blive behandlet, via oplæg, gode råd samt gruppe- og plenumdiskussioner.

Har du tekniske udfordringer ifm. din tilmelding så kontakt cisu@cisu.dk / 86120342.

Det samme gælder, hvis du bliver forhindret i at deltage i et arrangement, som du har tilmeldt dig. Måske en anden så kan få glæde af din plads. Ligeledes kan du kontakte os, hvis tilmeldingsfristen til et arrangement er overskredet, eller du har praktiske spørgsmål til et arrangement.

For alle betalingsarrangementer gælder det, at afmelding skal ske senest en uge før afholdelse. Ved afmelding senere end en uge før afholdelsesdato, refunderes gebyret ikke.  

OBS: Når du tilmelder dig et af CISUs arrangementer, indsamler vi almindelige personoplysninger om dig. Læs mere om CISUs behandling af dine personoplysninger

Du har valgt

Accountability og ansvarlighedsprincipper

Standard

Afholdelssesdato: 04-05-2023 - Kl. 15:30-19:30

Antal pladser tilbage: 13

Lokation: Klosterport 4X, 3. sal Aarhus

Pris for ikke-medlemmer: 50,- DKK

Medlemspris: 50,- DKK

Tilføj deltagere til arrangementet