7727bad8-9e49-4b74-977f-7e6c240cc617

Fagligt netværk: Civilsamfundets råderum og frihedsrettigheder

Første møde i det nye faglige netværk for medlemsorganisationer og bevillingshavere, der arbejder med Civilsamfundets råderum og frihedsrettigheder

Afholdelssesdato: 15-03-2023

Antal pladser tilbage: 40

Lokation: Webinar (M) - , Online

Tilmeldingsfrist: 12-03-2023

Kursusansvarlig: Anders Reimers Larsen

Målgruppe

Medlemsorganisationer & organisationer med bevillinger inden for Civilsamfundets råderum og frihedsrettigheder, som har valgt at deltage i dette netværk.

Læringsmål

Medlemsorganisationer og organisationer, som har en bevilling i Civilsamfundspuljen, bliver kontaktet af CISU i januar med mere information om de nye faglige netværk, og hvordan man vælger hvilket netværk man ønsker at deltage i.

Her kan i blive klogere på andres erfaringer med at håndtere at arbejde i kontekster, hvor civilsamfundets råderum er udfordret, og hvor kampen for frihedsrettigheder er blevet intensiveret.

Få indspark til eget arbejde i jeres partnerskaber, så I kan modstå udfordringer i forhold til råderum og frihedsrettigheder.

Indhold

I dette netværk samles organisationer der på forskellig vis arbejder med at skabe bedre forhold for civilsamfund rundt omkring i verden. At sikre basale frihedsrettigheder såsom retten til at forsamle og ytre sig. Det kan også være arbejdet for at styrke forenings- eller religionsfrihed. I det faglige netværk vil vi løbende diskutere og skaber arrangementer med henblik på erfaringsudveksling omkring civilsamfundets råderum og frihedsrettigheder.

Online deltagelse

Netværkene er først og fremmest tænkt som en mulighed for at møde og netværke med andre i det fysiske rum. Det vil give det bedste udbytte, og derfor vi vil opfordre alle til at møde op fysisk, hvis det overhovedet er muligt. Vi ved dog også, at det for nogle deltagere ikke vil være praktisk muligt at komme til mødet på Vartov, f.eks. pga. stor afstand. Derfor er det også muligt at deltage i mødet online. Ønsker du dette, skal du vælge online, når du tilmelder dig. 

English participation

The main working language of the thematic networks will be Danish. However, we know that there are non-Danish speakers among our members and grant-holders. Therefore, we will try to cater to English-speakers as well. Exactly how this will happen will depend on the number of English-speaking participants in each network. Therefore, you must register as an English-speaker if you do not speak Danish, so that we can plan accordingly.

We recommend that you participate in person since this is the best setting to create a space for networking and debate. If it is not possible for you to participate in person, there is the secondary option of joining the meeting online. Make sure to use this option (English Participation Online) when signing-up.

Baggrundsmateriale

https://www.cisu.dk/v%C3%A6rkt%C3%B8jer/temaer/civilsamfundets-r%C3%A5derum

https://monitor.civicus.org/

https://www.icnl.org/

CISU er også aktive i denne arbejdsgruppe under Globalt Fokus: https://globaltfokus.dk/da/arbejdsomraader/civilsamfundets-raderum/civic-space

Har du tekniske udfordringer ifm. din tilmelding så kontakt cisu@cisu.dk / 86120342.

Det samme gælder, hvis du bliver forhindret i at deltage i et arrangement, som du har tilmeldt dig. Måske en anden så kan få glæde af din plads. Ligeledes kan du kontakte os, hvis tilmeldingsfristen til et arrangement er overskredet, eller du har praktiske spørgsmål til et arrangement.

For alle betalingsarrangementer gælder det, at afmelding skal ske senest en uge før afholdelse. Ved afmelding senere end en uge før afholdelsesdato, refunderes gebyret ikke.  

OBS: Når du tilmelder dig et af CISUs arrangementer, indsamler vi almindelige personoplysninger om dig. Læs mere om CISUs behandling af dine personoplysninger

Du har valgt

Fagligt netværk: Civilsamfundets råderum og frihedsrettigheder

Online

Afholdelssesdato: 15-03-2023 - Kl. 13:00-14:00

Antal pladser tilbage: 40

Lokation: Online

Medlemspris: Gratis

Tilføj deltagere til arrangementet