Tilbage

Undgå fælden: Evalueringer som brugbart værktøj

Planlægning og styring af indsatser - Arrangementsnummer 1043

Målgruppe

Kurset henvender sig til personer og organisationer, som er i gang med et projekt og kan bruge inputs til deres evaluering og opsamling på deres indsats. Kurset er for CISUs medlemsorganisationer og bevillingshavere, som har ingen eller lidt erfaring med området.

Læringsmål

Det er svært at lave en god evaluering. Dette kursus giver dig værktøjer til at lave en god og brugbar evaluering, når indsatser og projekter er ved vejs ende. Bl.a. hvordan du bruger evalueringer til at lære, planlægge fremad og fortælle om resultater og forandringer. 

Indhold

Kurset vil tage deltagerne igennem:

Den gode evaluering:

o  Hvilken information kan evalueringer give og forskellige metoder til at indsamle data?

o  Forskellige formater for evalueringer. Herunder en snak om fordele og ulemper ved interne og eksterne evalueringer samt muligheder og begrænsninger ved evalueringer på distancen.  

o  Alt det praktiske ved opstart af evalueringer. Herunder udarbejdelse af arbejdsbeskrivelse til konsulent.

Anvendelse af evalueringer:

o  Evalueringer som dokumentation for aktiviteter og resultater

o  Evalueringer som planlægningsværktøj fremadrettet

o  Kommunikation og formidling af konklusioner og resultater fra evalueringer

o  Evt. fortalerarbejde på baggrund af evalueringer,

Kurset er en blanding af oplæg med eksempler fra en case samt gruppearbejde/diskussion, som tager udgangspunkt i deltagernes egne projekter/indsatser. Kurset er pga Corona-restriktioner blevet et online kursus og vil også blive efterfulgt af en online opfølgning, hvor deltagere kan dele deres efterfølgende erfaringer med evalueringer. 

Tilmeld til arrangement

Vælg afholdesestidspunkt

Gå til kurv