Tilbage

Introduktion til Fundraising (online)

Organisationsudvikling - Arrangementsnummer 1010

Målgruppe

Kurset er for dig, der er ny inden for fundraising og gerne vil vide mere om, hvordan man kommer i gang med at skaffe nye ressourcer. Relevant for kasserere, kampagnefolk, hjemmesideansvarlige og mange flere i CISUs medlemsorganisationer.

Læringsmål

Deltagerne vil efter kurset have en viden om forskellige muligheder for fundraising, og hvordan man kan gribe det an. Deltagerne vil også have reflekteret over, hvilke former for fundraising der er mest relevante for deres egen forening og fået inspiration til at arbejde med ressourcemobilisering i bred forstand. Kurset handler ikke om CISUs egne puljer.

Indhold

Kurset kommer ind på følgende områder:

  • Indsamling fra privatpersoner: kampagner, faste donorer og brug af indsamlingsplatforme.
  • Virksomhedsstøtte: økonomisk støtte, sponsorater og andre former for samarbejde.
  • Fondsansøgninger: sådan finder du de rette fonde og skriver den bedste ansøgning.

Her får vi besøg af Nordea-fonden, som vil fortælle om fondens lokale støttemuligheder og alt, der er værd at vide som ansøger: Hvem kan søge? Hvad kan man søge til? Hvordan søger man? Og hvad kigger vi særligt efter i ansøgningerne? - måske kan din organisation opnå støtte?

Lokalpuljen er på 30 mio. kr. årligt, og der kan søges op til 100.000 kr. til lokalt forankrede projekter i Danmark, som fremmer gode liv inden for sundhed, motion, natur og kultur. Lokalpuljen er målrettet aktiviteter, som bidrager til det lokale fællesskab og er til glæde for mange i lokalområdet.

Fra Nordea-fonden deltager Marie Høstrup Andersen, projektkonsulent og Henning Dam Heebøll, sekretariatschef

  • Indsamlingslovgivning: sådan sikrer du dig, at din indsamling er lovlig.
  • Råd til, hvordan man bedst organiserer og systematiserer sin forenings fundraising.
  • Ressourcemobilisering og fordelene ved at tænke fundraising sammen med andre ressourcer.

Til slut laver vi en lille plan for, hvordan man kan arbejde videre efter kurset.

Vi giver også et overblik over de mest oplagte offentlige fonde og støttemuligheder med udgangspunkt i afsnittet om ressourcemobilisering på www.cisu.dk/ressourcemobilisering

Kursusansvarlig

Rådgiver Maria Haahr / mha@cisu.dk

Tilmeld til arrangement

Vælg afholdesestidspunkt

Deadline overskredet Webinar (M) - Online Pris for medlemmer: Gratis (Kun for medlemmer)
Gå til kurv