Tilbage

Foreningsledelse og den gode bestyrelse - økonomisk og juridisk ansvar (online)

Organisationsudvikling - Arrangementsnummer 1006

Målgruppe

Bestyrelsesmedlemmer i CISU’s medlemsorganisationer. Bestyrelser, der har lønnede ansatte. Bestyrelser, der gerne vil udvikle sin rolle ifht. organisationen.

Læringsmål

Som deltager vil du få blik for særlige ansvarsområder, I som bestyrelse har, som øverste ledelse af en forening. Herunder, bestyrelsens økonomiske, juridiske og arbejdsgiver-ansvar. I vil også få inputs til at definere jeres særlige strategiske ledelsesopgave.

Indhold

En velfungerende bestyrelse er forudsætningen for en bæredygtig forening. Derfor sætter CISU med dette kursus spot på bestyrelsens vigtige roller og nogle af de udfordringer, man som bestyrelse kan støde på.

På manges opfordring, har vi endnu engang inviteret Advokat Anders Ehlers til at komme og give os et solidt indblik i de spørgsmål, I måske ofte ikke tør stille jer selv. Har I nu styr på det juridiske? Overholder vi nu de regler, vi skal?

Anders Ehlers vil komme ind på:

  • Krydsfeltet mellem bestyrelse og sekretariat – bestyrelsens ansvarsopgave
  • Ansvar for foreningens økonomi
  • Hvordan laver man økonomistyring som bestyrelse? (dokumentation og styringsredskaber)
  • Hvornår er man ansvarlig som bestyrelse?
  • Arbejdsgiveransvar
  • Andre juridiske forhold af relevans


Anders Ehlers er advokat og bestyrelsesmedlem med speciale i demokratiske virksomheder, fonds- og andelsret.


Kom meget gerne flere fra bestyrelsen – og rigtig gerne to personer, så I sammen kan arbejde med kursets temaer under og efter kurset.

Bemærk at der vil være to online fyraftensmøder. Dette er det første, og torsdag d. 11. marts er ligeledes et to-timers webinar, hvor fokus er på bestyrelsens strategiske ledelsesopgave. Deltagelse i begge opfordres - ellers del deltagelsen imellem jer i bestyrelsen.


Kursusansvarlig

Rådgiver Anders Reimers Larsen / arl@cisu.dk

Tilmeld til arrangement

Vælg afholdesestidspunkt

Deadline overskredet Webinar (M) - Online Pris for medlemmer: Gratis (Kun for medlemmer)
Gå til kurv