Tilbage

Climate Thursday

Aktuelle temaer - Arrangementsnummer 1083

Målgruppe

Klimainteresserede civilsamfundsorganisationer, ansatte og frivillige

Læringsmål

Deltagerne vil få indblik i forskelligartede klimatilpasningsindsatser, de vigtigste resultater og læringsaspekter set fra målgruppernes perspektiv og hvordan disse kan være med til at forme og skærpe fremtidige indsatser med fokus på civilsamfundet og klimatilpasning

Indhold

Denne klimatorsdag vil tage et kig på udvalgte klimarelaterede indsatser i Nepal, hvor CISU i foråret har været på besøg for at afdække tilgangene til og effekterne af, diverse civilsamfundsstøttede indsatser, primært med fokus på klimatilpasning.

Tilmeld til arrangement

Vælg afholdesestidspunkt

99 plads(er) tilbage. Webinar (L) - Online Kursusansvarlig: Hans-Jakob Hausmann Pris for ikke medlemmer: Gratis Pris for medlemmer: Gratis
Gå til kurv