792535e4-1272-4387-9f6a-bfcb598f5fe9

Medlemsmøde: Deltagelse ved CISUs generalforsamlinger

Hvad mener din forening om fuldmagter, online og anden form for deltagelse ved CISUs generalforsamlinger

Afholdelssesdato: 09-01-2023

Antal pladser tilbage: 36

Lokation: Webinar (M) - , Online

Tilmeldingsfrist: 08-01-2023

Kursusansvarlig: Andrea Kiel Christensen

Målgruppe

CISUs medlemsorganisationer

Indhold

Alle CISUs medlemsorganisationer har fået et kort spørgeskema om deltagelse ved CISUs generalforsamlinger. Kom til dette online medlemsmøde og vær med i en samtale om spørgsmålene i spørgeskemaet. Hør hvad andre organisationer har svaret og fortæl om din organisations overvejelser.

Baggrund

CISU har omkring 280 medlemsorganisationer, og der kommer ofte 40-50 medlemsorganisationer til CISUs generalforsamlinger.

Ved de seneste generalforsamlinger har omtrent 15-20 medlemsorganisationer også været repræsenteret via en fuldmagt. Dette er en ny trend i måden at deltage i CISUs generalforsamlinger, som giver anledning til et nyt kig på CISUs vedtægter.

CISUs generalforsamling 2022 besluttede derfor, at CISUs bestyrelse til næste generalforsamling skal stille forslag til, hvordan man kan bruge fuldmagter ved generalforsamlinger fremover.


Hvis denne diskussion er ny for dig kommer her et kort rids over dilemmaet:

Bedre mulighed for deltagelse

På den ene side giver fuldmagter mulighed for, at flere medlemsorganisationer kan blive hørt - uden selv at deltage på dagen. Det er godt for foreningsdemokratiet.

Sårbarhed over for særinteresser

På den anden side kan brug af fuldmagter uden begrænsning potentielt gøre, at beslutninger og valghandlinger påvirkes af deltagere, som ikke selv er tilstede og dermed ikke har hørt debatten, hvis få deltagere sidder med en større andel af stemmesedlerne på dagen. Det er skidt for foreningsdemokratiet.

Derfor ønsker CISUs bestyrelse at høre din forenings mening om dette emne.


Deltagelse via fuldmagt

I CISUs vedtægter står der, at man har ret til at afgive en fuldmagt til en anden medlemsorganisation.

En fuldmagt er her, at en medlemsorganisation giver en anden lov til at stemme for organisationen til CISUs generalforsamling.

Der står ikke mere om fuldmagter i vedtægterne, for eksempel ikke hvor mange fuldmagter en medlemsorganisation må have med fra andre organisationer, eller hvilke punkter på dagsordenen man kan give fuldmagt til.

Bestyrelsen besluttede i forbindelse med generalforsamlingen 2022 at begrænse antallet af fuldmagter til maksimalt syv per deltagende medlemsorganisation.

Deltagelse online

CISUs generalforsamlinger afholdes ofte i Odense. I forbindelse med Covid-19-nedlukninger prøvede CISU både en hybrid (blanding af fysisk og online) generalforsamling i 2020 og en online generalforsamling i 2021.

Vi vil også gerne vide, hvad din forening mener om online deltagelse ved CISUs generalforsamlinger.

På den ene side kan muligheden for online deltagelse give flere mulighed for at deltage. På den anden side kan det gøre noget ved den gode demokratiske samtale, når vi mødes bag en skærm.


Foto: Jacob Crawfurd

Har du tekniske udfordringer ifm. din tilmelding så kontakt cisu@cisu.dk / 86120342.

Det samme gælder, hvis du bliver forhindret i at deltage i et arrangement, som du har tilmeldt dig. Måske en anden så kan få glæde af din plads. Ligeledes kan du kontakte os, hvis tilmeldingsfristen til et arrangement er overskredet, eller du har praktiske spørgsmål til et arrangement.

For alle betalingsarrangementer gælder det, at afmelding skal ske senest en uge før afholdelse. Ved afmelding senere end en uge før afholdelsesdato, refunderes gebyret ikke.  

OBS: Når du tilmelder dig et af CISUs arrangementer, indsamler vi almindelige personoplysninger om dig. Læs mere om CISUs behandling af dine personoplysninger

Du har valgt

Medlemsmøde: Deltagelse ved CISUs generalforsamlinger

Standard

Afholdelssesdato: 09-01-2023 - Kl. 14:00-15:00

Antal pladser tilbage: 36

Lokation: Online

Medlemspris: Gratis

Tilføj deltagere til arrangementet