Tilbage

Samtale med udviklingsordførerne: Prioriteter for civilsamfundet i den nye udviklingsstrategi

Aktuelle temaer - Arrangementsnummer 1077

Målgruppe

Frivillige og ansatte i CISUs medlemsorganisationer

Læringsmål

Deltagerne får viden om indholdet i den nye udviklingsstrategi og mulighed for at stille spørgsmål og komme med input til, hvordan udviklingsordførerne kan understøtte implementeringen.

Indhold

I sommeren 2021 fik Danmark en ny udviklingsstrategi med navnet Fælles om Verden. 

CISU har inviteret de udviklingsordførere, som var med i forliget, til en samtale om, hvad den nye udviklingsstrategi betyder for civilsamfundet, og hvordan de arbejder for, at deres prioriteter bliver implementeret.

I samtalen vil vi blandt andet komme ind på civilsamfundsstyrkelse og arbejdet med demokrati og menneskerettigheder, civilsamfundets rolle i at bekæmpe klimaforandringer og skabe modstandsdygtige lokalsamfund og folkeligt engagement i udviklingsarbejdet.

Midlertidigt program:

 • 14.00-14.20: Introduktion til mødets format og orientering om den nye udviklingsstrategi ved CISU. Dette programpunkt er kun for CISUs medlemsorganisationer.
 • 14.20-14.30: Lokalet er åbent for alle.
 • 14.30-14.40: Velkomst og introduktion ved CISU.
 • 14.40-15.00: Oplæg om vilkår for civilsamfundet i den nye udviklingsstrategi med fokus på klima ved Anne Mette Kjær, professor ved Institut For Statskundskab, Aarhus Universitet og formand for Udviklingspolitisk Råd (UPR).
 • 15.00-16.25: Samtale med udviklingsordførerne om prioriteter for civilsamfundet i udviklingsstrategien. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål til ordførerne.
 • 16.25-16.30: Afrunding ved CISU.
 • 16.30-17.30: CISU er vært for en sodavand eller en øl.


De deltagende ordførere er:

 • Christian Juhl, Enhedslisten
 • Daniel Toft Jakobsen, Socialdemokratiet
 • Anne Sophie Callesen, Radikale Venstre
 • Isabella Arendt, Kristendemokraterne
 • Rasmus Nordqvist, Socialistisk Folkeparti
 • Karen Ellemann, Venstre
 • Katarina Ammitzbøll, Det Konservative Folkeparti


Et mere detaljeret program kommer snart.

Udviklingsstrategien Fælles om Verden kan læses her.

Spørgsmål til arrangementet kan stilles til engagements- og kommunikationsrådgiver Camilla Bøgelund på cb@cisu.dk

Tilmeld til arrangement

Vælg afholdesestidspunkt

Deadline overskredet Vartov (S) Teater - København Kursusansvarlig: Camilla Bøgelund Pris for ikke medlemmer: Gratis Pris for medlemmer: Gratis
Gå til kurv