Tilbage

Høringsmøde om retningslinjerne for OpEn – Udenrigsministeriets Oplysnings- og Engagementspulje

Engagement, kommunikation og oplysning - Arrangementsnummer 1111

Målgruppe

Alle med interesse for puljen og specielt mulige ansøgere: • Civilsamfundsorganisationer og faglige organisationer • Private virksomheder, socialøkonomiske virksomheder og erhvervsdrivende fonde • Offentlige institutioner, selvejende- og kulturinstitutioner

Indhold

CISU skal i samarbejde med Fonden Roskilde Festival forvalte Udenrigsministeriets nye Oplysnings- og Engamentspulje OpEn. Læs mere her

Vi vil gerne invitere alle interesserede til møde for at diskutere og give inputs til retningslinjerne. 

Vi afholder to åbne høringsmøder. Et i Aarhus og et i København.

Indhold til mødet: 

  • Intro til baggrund for og formålet med den nye pulje
  • Gennemgang af retningslinjer med fokus på, hvem der kan søge støtte, og hvad man kan søge støtte til.
  • Diskussion og høringsinputs fra deltagere 
  • Opsamling samt beskrivelse af den videre proces frem mod færdiggørelse af retningslinjer i starten af juni 2022 og åbning for ansøgninger i efteråret 2022. 

 

Retningslinjerne for OpEn er i skriftlig høring fra den 9.maj til den 20.maj 2022. 

Find høringsmaterialet og læs mere om, hvordan man indsender høringssvar her: https://www.cisu.dk/aktuelt/h%C3%B8ring-2022-open-udenrigsministeriets-oplysnings-og-engagementspulje

Baggrundsmateriale

Find udkast til retningslinjerne her

Tilmeld til arrangement

Vælg afholdesestidspunkt

Gå til kurv