Tilbage

Økonomistyring af projekter og bevillinger (weekendkursus)

Organisationsudvikling - Arrangementsnummer 1020

Målgruppe

For CISUs medlemsorganisationer, der ønsker redskaber til at opbygge eller styrke økonomistyring af projekter. Kurset er for alle (frivillige, projektmedarbejdere, økonomimedarbejdere m.fl.) og er særligt relevant for ikke-økonomer, men også økonomer uden erfaring med projektøkonomi.

Læringsmål

Deltagerne får indsigt i økonomistyring via teori og værktøjer samt praktisk erfaring via case-øvelser og gruppearbejde.

Indhold

Fokus er en gennemgående case (fra budget til rapport) og gruppearbejde med at anvende værktøjerne i praksis.

Kurset omfatter gennemgang af teori og værktøjer, og følgende emner:                                                                                                           

  • Grundlæggende begreber, principper og metoder i regnskab og bogholderi. 
  • Relation mellem projektbudgetter og organisationernes eksisterende bogførings- og regnskabssystemer.
  • Samfinansiering og dækning af generelle/administrative udgifter m.v.
  • Funktionsadskillelse, forretningsgange og revisors rolle.
  • Afstemninger, periodeafgrænsninger og valutakurser.
  • Rapporteringer mellem partnerne og til donorer. 

VIGTIGT: Kurset er et weekendkursus og finder sted kl. 10.00-16.00 både lørdag og søndag.


Tilmeld til arrangement

Vælg afholdesestidspunkt

Gå til kurv