Tilbage

Programrelevant tema: Hvordan bruger vi resultatramme og Theory of Change i programmer?

Planlægning og styring af indsatser - Arrangementsnummer 1096

Målgruppe

Særlig relevant for organisationer med programbevilling i Civilsamfundspuljen, men også åben for andre organisationer med stor projektportefølje, fx. organisationer der overvejer at søge om program.

Læringsmål

På denne workshop vil man:

a. lære mere om og udveksle erfaringer om hvordan andre programorgnsationer arbejder med deres resultatramme og Forandringsteori

b. Få konkrete input til hvordan man kan arbejder med

 • Hvordan kan man aggregere resultater i et program
 • Brug af baseline og formulering af program indikatorer
 • overvejelser om hvordan man bruger sin forandringsteori (ToC) og resultatramme til læring undervejs i programmet.

Indhold

Alle programmer udvikler en ToC og en resultatramme for deres samlede program forud for hver fase. Denne resultatramme/ToC er udfordrende, fordi den skal aggregerer resultater på tværs af dels outcomes men også af indsatser i forskellige programlande- og partnere. Vi vil med denne workshop sætte fokus på praksis i nogle af programmerne og samtidig få et oplæg fra en erfaren konsulent på området, Malene Sønderskov fra Strategihuset. Malene vil – på baggrund hendes læsning af tre af programorganisationers resultatammer og ToC – give gode råd til fire områder:  

 • Hvad kendetegner en god program resultatramme, der aggregere resultater på tværs af outcomes og programlande/partnere.  
 • Hvad er gode indikatorer, som kan aggregeres. 
 • Hvordan kan man styrke baseline data så midterm- og slutevaluering bliver styrket. 
 • Hvordan kan man bruge ToC’en undervejs i programimplementeringen – herunder som led i midterm evaluering. 
 • Hvordan bruges en resultatramme til læring undervejs.


Program:

 1. Intro og velkomst 
 2. CISU kort intro til hvordan resultat ramme og ToC indgår i program (i ansøgning, rapportering undervejs og i budget).  
 3. Oplæg fra to programorganisationer hvor de vil berøre to emner:  
 • Rapporterings praksis og formater med partnere. 
 • Resultatramme og ToC i deres kommende status rapportering 
 1. Oplæg Malene Sønderskov: Hvad er god praksis i brug af resultatramme og ToC 
 • Observationer om programmernes praksis.  
 • Malenes gode råd  
 1. Afrunding - herunder brainstorm på fremtidige emner for programworkshops Tilmeld til arrangement

Vælg afholdesestidspunkt

Gå til kurv