Tilbage

Brug af kontanter i nødhjælp/cash-based programming

Planlægning og styring af indsatser - Arrangementsnummer 1004

Målgruppe

Kurset er både for dig, der har konkrete erfaringer med at bruge kontanter i en eller anden form (cash transfers, cash for work, vouchers etc.) i nødhjælp eller andre indsatser, såvel som dig, der gerne vil blive klogere på emnet uden at have egne erfaringer.

Læringsmål

Deltagerne vil efter kurset have opnået: -Kendskab til centrale begreber og tilgange inden for cash-based programming. -Indsigt i andres erfaringer og haft mulighed for at dele egne erfaringer og overvejelser. -Inspiration til at gå videre med at planlægge egne indsatser

Indhold

Fire år med nødhjælpspuljen DERF har givet CISUs medlemmer, bevillingshavere og CISU selv mange erfaringer med brug af kontanter i nødhjælpsindsatser.

De erfaringer samler vi nu i rapport udarbejdet af Christian Boehm fra Livelihoods Consult. Mød ham på kurset, hvor han vil fortælle om rapportens hovedkonklusioner og være med i diskussionen af, hvordan og hvornår forskellige former for cash based programming bruges bedst.

Kursusprogram:

  • Oplæg ved Christian Boehm: vigtigste tematikker og fund i rapporten
  • Fordybelse i grupper. Vælg mellem:

a) Præsentation af centrale værktøjer til planlægning, styring og evaluering af indsatser med brug af kontanter - særligt for dig, der har få eller ingen erfaringer med cash-based interventions.

b) Diskussion af egne og andre erfaringer fra konkrete indsatser - særligt for dig, der har erfaring med cash-based interventions

  • Fælles opsamling og afrunding


Kursusansvarlige

Rådgivere Søren Asboe Jørgensen og Maria Haahr / mha@cisu.dk

Tilmeld til arrangement

Vælg afholdesestidspunkt

Gå til kurv