Tilbage

Generalforsamling i CISU

Netværk og erfaringsudveksling - Arrangementsnummer 1006

Målgruppe

Generalforsamlingen er for alle CISUs medlemsorganisationer.

Læringsmål

Generalforsamlingen er medlemmernes mulighed for at drøfte og få indflydelse på CISUs fremtidige arbejde og ledelse. Læs meget mere om program, praktiske informationer og indhold på dagen på cisu.dk/generalforsamling

Indhold

Generalforsamlingen vil i år være særlig, fordi CISUs nye fireårige strategi for 2022-25 vil være til afstemning. Derudover vil dagen blandt andet indeholde:

  • Bestyrelsens beretning om det seneste år i CISU og regnskab
  • Valg til bestyrelsen og valg af intern revisor
  • Dialog om fremtiden i CISU og vedtagelse af bestyrelsens arbejdsplan
  • CISUs initiativpris uddeles. Læs mere om initiativprisen her.


Indbydelsen samt eventuelle forslag til vedtægtsændringer bliver sendt ud senest en måned før til kontaktpersonerne for CISUs medlemsorganisationer. De øvrige materialer sendes til de tilmeldte deltagere og lægges på hjemmesiden ca. en uge før.

Forslag til vedtægtsændringer skal være indsendt senest 1. marts (to måneder før generalforsamlingen). Øvrige forslag kan sendes gerne inden 20. april - endelig deadline ifølge vedtægterne er 23. april. Begge dele sendes til Andrea Kiel Christensen på cisu@cisu.dk. Se CISUs vedtægter, nuværende strategi og lignende her

OBS! Tilmeldingsfrist er den 20. april

- og husk, at kontingentet for 2022 skal være betalt for at kunne deltage og være stemmeberettiget.

Tilmeld til arrangement

Vælg afholdesestidspunkt

Deadline overskredet Mødecenter Odense - Odense Kursusansvarlig: Andrea Kiel Christensen Pris for medlemmer: Gratis (Kun for medlemmer)
Gå til kurv