Tilbage

Hvordan skaber vi mere folkeligt engagement i den globale klimakamp? (online)

Engagement, kommunikation og oplysning - Arrangementsnummer 1022

Målgruppe

For organisationer, som interesserer sig for klimadagsordenen, og hvordan man kan kommunikere om klima og bæredygtighed og engagere den danske befolkning til at bekæmpe de globale klimaforandringer.

Læringsmål

Webinarets formål er at inspirere civilsamfundsorganisationer til at vise den danske befolkning, at de globale klimaudfordringer også er relevante for dem samt at give organisationerne konkrete værktøjer til at engagere danskerne i organisationens klimaarbejde.

Indhold

Der er meget fokus på klimaforandringer og grøn omstilling, og de fleste danskere ved, at det er vigtigt, at vi gør noget ved det. Men langt færre ved, at det er mennesker i udviklingslande, der bidrager mindst til klimaforandringerne, der bliver hårdest ramt af dem.

Hvordan kan man bruge klimaretfærdighed som indgangsvinkel til at engagere danskerne i udviklingssamarbejde?

Vi har inviteret organisationer – klimakæmpere – der mobiliserer mennesker til at være med til at bekæmpe den enorme globale ulighed i forhold til, hvordan klimaforandringerne rammer. Du vil på webinaret få nogle bud på, de største udfordringer, og hvordan andre har lykkedes med at få problematikkerne i udviklingslandene til at få den største opmærksomhed.

Deltag i webinaret og få viden om, hvordan klimaforandringer bidrager til at skabe større ulighed i verden samt inspiration til at skabe både virtuelt og fysisk engagement og handling i det danske civilsamfund.

Check ind og få inspiration til fælles global handling. Bedre lokale handlinger – med global kant!


Program

Velkomst v. Souad Bourrid, rådgiver hos CISU

Intro v. Maria Graversen, klimarådgiver, CISU. Det er vigtigt at integrere klima i udviklingsindsatser, og hvorfor klima er en unik platform for at skabe engagement for rettighedsbaseret udviklingsarbejde.

Hvad handler klimaengagement om? V. Sigrid Soelberg Vestergaard, konsulent og grundlægger af FORTALER. Oplægget giver konkrete værktøjer til, hvordan din organisation kan skabe engagement omkring klima i praksis. Sigrid kommer ind på, hvilke typer af (klima)handling, det er muligt at skabe på de forskellige trin i engagementstrappen. Og du får bud på, hvordan det kan gøres gennem traditionel face-to-face indsats – og hvordan I som organisation kan udnytte potentialet for at skabe engagement på digitale medier.

Pause

Klimaengagement – praktiske erfaringer

Engagement via digitale platforme v. Babak Arvanaghi, teamleder for medie hos Folkekirkens Nødhjælp. Kun få formår at skabe klimaengagement på de digitale platforme med udgangspunkt i det globale syd. FKN deler deres erfaringer, udfordringer og gode råd til at facilitere digitalt engagementet. 

#Tagklimaansvar – mobilisering af frivillige v. Tobias Holmgaard, formand hos UngEnergi. UngEnergi er en frivilligbaseret organisation, der har gennemført succesfulde face-to-face indsatser omkring klimaansvar. Tobias fortæller om, hvilke udfordringer de stødte på, og hvordan det er lykkedes at få unge til at være skarpe på klimaudfordringerne og handlingsmuligheder i UngEnergis #Tagklimaansvar kampagne.

Climate Justice Days - klimaevents v. Mads Dahl Thomsen, projektleder hos Mellemfolkeligt Samvirke. MS har gode erfaringer med at skabe engagement og handling på baggrund af global uretfærdighed. Mads vil dele MS’ erfaringer med hvilke narrativer, der mobiliserer til deltagelse i klimaevents.

Samlet panel om potentialet í at mobilisere omkring klimaretfærdighed. Moderator Camilla Bøgelund, engagementsrådgiver hos CISU. Stil dine brændende spørgsmål til oplægsholderne.

Tak for i dag v. Maria Graversen og Souad Bourrid, CISUKursusansvarlig

Rådgiver Maria Graversen / mgr@cisu.dk

Pris for ikke medlemmer

Gratis

Pris for medlemmer

Gratis

Tilmeld til arrangement

Vælg afholdesestidspunkt

32 plads(er) tilbage. Webinar (M) - Online
Gå til kurv