Tilbage

Organisatorisk resiliens - tilgange til at styrke jeres organisation og partnerskab

Organisationsudvikling - Arrangementsnummer 1024

Målgruppe

Både CISUs danske medlemsorganisationer og deres partnere, som vil arbejde med fremtidssikring og økonomisk bæredygtighed.

Læringsmål

At styrke den danske og partnerorganisationers tilgang til at søge nye fundingmuligheder. Få kendskab til en række metoder og ressourcer, som kan igangsætte strategiske handlinger hos jer og jeres partnere for at opnå nye finansieringsmuligheder.

Indhold

CISU vil i den kommende tid arrangere en række fyraftensmøder, hvor vi sætter spot på, hvordan I og jeres partnere kan blive stærkere organisationer. Blive mere modstandsdygtige over for de udviklinger, der påvirker jeres virke.

Vi udvikler løbende de tematikker, vi tager fat om. Byd gerne ind, hvilke tematikker inden for organisatorisk resiliens, I ønsker vi sammensætter et fyraftensmøde omkring. Det kan I gøre her: https://cisu.dk/kurser/forslag-til-nye-kurser

Dette fyraftensmøde vil fokusere på lokal ressourcemobilisering, som handler om at blive bedre til at se de finansieringsmuligheder, der er lokalt og regionalt. Vi inviterer en international partner til at give gode erfaringer videre, og som har udviklet en lang række kurser til civilsamfundsorganisationer i syd i netop dette. 

Kursusansvarlig

Rådgiver Anders Reimers Larsen / arl@cisu.dk

Tilmeld til arrangement

Vælg afholdesestidspunkt

19 plads(er) tilbage. Vartov (H) - København Pris for medlemmer: 50,- DKK (Kun for medlemmer)
Gå til kurv