565cce42-685d-49b3-92e9-1684699dd289

OpEn-inspirationsmøde: Etisk historiefortælling

Hvordan indsamler og formidler vi historier på en forsvarlig måde?

Afholdelssesdato: 21-09-2023 - Kl. 16:00-17:30

Antal pladser tilbage: 21

Lokation: Læderstræde 20 - Salen, København K

Tilmeldingsfrist: 20-09-2023

Kursusansvarlig: Camilla Bøgelund

Målgruppe

Bevillingshavere i OpEn og alle med interesse for oplysning og engagement i global udvikling

Indhold

Alle har ret deres egen historie – og de folk, som vi arbejder med i det globale syd skal i højere grad være med til at fortælle deres egen historie, hvis vi som ngo'er skal sikre et etisk grundlag for vores oplysnings- og engagementsarbejde. Men hvordan kan vi konkret indsamle og formidle historier, så vi sikrer den rette repræsentation? Hvordan bidrager vi til at folk kan træffe frie og informerede beslutninger om, hvordan deres billeder og historier bruges?

Med udgangspunkt i danske NGO’ers erfaringer og guidelines tager vi disse spændende og vigtige spørgsmål op til debat. 

Program for arrangementet:

  • Intro og velkommen v. Malte Warburg fra DeltagerDanmark
  • Kort oplæg og diskussion v. fotograf Mikkel Hørlyck
  • Kort oplæg og diskussion v. Caspar Haarløv fra Oxfam Danmark
  • Runde ved bordet, hvor folk deler deres erfaringer og perspektiver på emnet


DeltagerDanmark er vært ved arrangementet.


Har du tekniske udfordringer ifm. din tilmelding så kontakt cisu@cisu.dk / 86120342.

Det samme gælder, hvis du bliver forhindret i at deltage i et arrangement, som du har tilmeldt dig. Måske en anden så kan få glæde af din plads. Ligeledes kan du kontakte os, hvis tilmeldingsfristen til et arrangement er overskredet, eller du har praktiske spørgsmål til et arrangement.

For alle betalingsarrangementer gælder det, at afmelding skal ske senest en uge før afholdelse. Ved afmelding senere end en uge før afholdelsesdato, refunderes gebyret ikke.  

OBS: Når du tilmelder dig et af CISUs arrangementer, indsamler vi almindelige personoplysninger om dig. Læs mere om CISUs behandling af dine personoplysninger

If you have technical challenges in connection with your registration, please contact cisu@cisu.dk / 86120342.

The same applies if you are prevented from attending an event that you have registered for. Maybe someone else can enjoy your spot. Likewise, you can contact us if the registration deadline for an event has passed or you have practical questions about an event.

For all payment arrangements, cancellation must take place no later than one week before the event. In case of cancellation later than later than one week before the event date, the fee will not be refunded.

NOTE: When you register for one of CISU's events, we collect general personal data about you. Read more about CISU's processing of your personal data.

Du har valgt

OpEn-inspirationsmøde: Etisk historiefortælling

Tilmelding for OpEn-bevillingshavere

Afholdelssesdato: 21-09-2023 - Kl. 16:00-17:30

Antal pladser tilbage: 21

Lokation: København K

Pris for ikke-medlemmer: Gratis

Medlemspris: Gratis

OpEn-inspirationsmøde: Etisk historiefortælling

Tilmelding for andre interesserede

Afholdelssesdato: 21-09-2023 - Kl. 16:00-17:30

Antal pladser tilbage: 21

Lokation: København K

Pris for ikke-medlemmer: Gratis

Medlemspris: Gratis

Tilføj deltagere til arrangementet