For mange af CISUs arrangementer afkræves et beskedent beløb, som dækker materialer og forplejning. Disse betalinger kan kun refunderes, hvis du melder afbud rettidigt – normalt senest en uge inden kursets afholdelse.